Logo ÚA SAVLogo SAV
ÚA SAV » Fondy » Fondy spolkov a vedeckých spoločností » Spolok chemikov Slovákov
Informácie o fondeÚvod k inventáru
Inventár
SignatúraČasový rozsahškatuľa
Názov IJ
Popis IJ

87AVIb219485
Vydavateľská činnosť – Chemické zvesti
Zoznam kníh Spolku chemikov Slovákov; knižnice; objednávky Chemických zvestí; predplatné; žiadosti o prídel papiera.
88AVIb219495
Vydavateľská činnosť – Chemické zvesti
Predplatné Chemických zvestí; urgencie o vyrovnanie nedoplatku na predplatné Chemických zvestí.
89AVIb219505
Vydavateľská činnosť – Chemické zvesti
Predplatné Chemických zvestí; storná predplatného; žiadosti o jednotlivé čísla.
90AVIb219515
Vydavateľská činnosť – Chemické zvesti
Záznamy z redakčnej rady Chemických zvestí; predplatné; objednávky časopisu; žiadosti o jednotlivé čísla.
91AVIb219525
Vydavateľská činnosť – Chemické zvesti
Predplatné Chemických zvestí; storná predplatného; žiadosti o jednotlivé čísla časopisu.
92AVIb219536
Vydavateľská činnosť – Chemické zvesti
Predplatné časopisu; storná predplatného; žiadosti o jednotlivé čísla.
93AVIb219546
Vydavateľská činnosť – Chemické zvesti
Predplatné Chemických zvestí.
94AVIb219556
Vydavateľská činnosť – Chemické zvesti
Faktúry na Chemické zvesti; objednávky časopisu.
95AVIb219566
Vydavateľská činnosť – Chemické zvesti
Objednávky starých čísel; predplatné.
96AVIb219576
Vydavateľská činnosť – Chemické zvesti
Objednávky starých čísel; predplatné.
97AVIb219586
Vydavateľská činnosť – Chemické zvesti
Žiadosti o uverejnenie oznamu o zjazde v Chemických zvestiach.