Logo ÚA SAVLogo SAV
ÚA SAV » Fondy » Fondy spolkov a vedeckých spoločností » Spolok chemikov Slovákov
Informácie o fondeÚvod k inventáru
Inventár
SignatúraČasový rozsahškatuľa
Názov IJ
Popis IJ

25AIII19402
Valné zhromaždenie Spolku chemikov Slovákov – zakladajúce
Spolok chemikov Slovákov.
26AIII19412
Valné zhromaždenie Spolku chemikov Slovákov – riadne
Zápisnica.
27AIII19422
Valné zhromaždenie Spolku chemikov Slovákov – riadne
Pozvánky.
28AIII19452
Valné zhromaždenie Spolku chemikov Slovákov – riadne
Zápisnica; rezolúcia.
29AIII19462
Valné zhromaždenie Spolku chemikov Slovákov – riadne
Zápisnica; rezolúcia.
30AIII19472
Valné zhromaždenie Spolku chemikov Slovákov – riadne
Prezenčná listina.
31AIII19482
Valné zhromaždenie Spolku chemikov Slovákov – riadne
Pozvánky.
32AIII19492
Valné zhromaždenie Spolku chemikov Slovákov – X. jubilejné
Pozvánky.
33AIII19502
Valné zhromaždenie Spolku chemikov Slovákov – riadne. Skupina Československej spoločnosti chemickej pre Slovensko
Pozvánky.
34AIII19522
Valné zhromaždenie Spolku chemikov Slovákov – XII.
Zápisnica.
35AIII19532
Valné zhromaždenie Spolku chemikov Slovákov – riadne
Pozvánky.
36AIII19542
Valné zhromaždenie Spolku chemikov Slovákov – XIII.
Zápisnica.
37AIII19552
Valné zhromaždenie Spolku chemikov Slovákov – riadne XIV.
Zápisnica.
38AIII19562
Valné zhromaždenie Spolku chemikov Slovákov – XV. Československej spoločnosti chemickej pri ČSAV, Slovenská skupina SAV
Zápisnica
39AIII19592
Valné zhromaždenie Spolku chemikov Slovákov – XVI.
Zápisnica.