Logo ÚA SAVLogo SAV
ÚA SAV » Fondy » Fondy spolkov a vedeckých spoločností » Spolok chemikov Slovákov
Informácie o fondeÚvod k inventáru
Inventár
SignatúraČasový rozsahškatuľa
Názov IJ
Popis IJ

116AVId194612
Zjazdy a konferencie
Oznámenie o konaní celoslovenského zjazdu chemikov v Banskej Štiavnici.
117AVId194912
Zjazdy a konferencie
X. pracovný zjazd 3.VII.–6.VII.1949 v Banskej Štiavnici – organizácia a príprava.
118AVId195012
Zjazdy a konferencie
Zjazd v Banskej Štiavnici – príprava a organizácia.
119AVId195112
Zjazdy a konferencie
Odborno-politické školenie – pracovná konferencia 5.VI.–8.VI.1951 v Banskej Štiavnici.
120AVId195213
Zjazdy a konferencie
Odborno-politické školenie – pracovná konferencia – 29.VI.–6.VII.1952 v Banskej Štiavnici.
121AVId195314–16
Zjazdy a konferencie
Odborné – politické školenie – pracovná konferencia – 29.VI.–5.VII.1953 v Banskej Štiavnici – hodnotiace materiály zjazdu; prípravy prihlášky na zjazd.
122AVId195417
Zjazdy a konferencie
Chemicko-odborno-politické školenie 5.VII.–10.VII.1954 v Banskej Štiavnici; zjazd Československej spoločnosti chemickej.
123AVId195518
Zjazdy a konferencie
Zjazd chemikov v Banskej Štiavnici 4.VII.–9.VII.1955; Fyzikálno-chemických metód, Smolenice, 18.XI.–19.XI.1955; O odpadových látkach, Bratislava, 19.XII.1955; Výskum a vývoj nových lekárskych živíc, Smolenice, 7.XII.1955.
124AVId195619–22
Zjazdy a konferencie
Zjazd chemikov technológov, Banská Štiavnica 2.V.–7.V.1956 – 4 časti; konferencia Fyzikálno-chemické metódy, Smolenice; konferencia O mazacích tukoch a asfaltoch, 2.II.–3.II.1956, Bratislava; O odpadových látkach pri výrobe viskózy, Bratislava, 14.XII.1956.
125AVId195722
Zjazdy a konferencie
Konferencia československých a poľských chemikov, Zakopané, 9.V.–12.V.1957.
126AVId195822–23
Zjazdy a konferencie
Celoštátny zjazd potravinárskych chemikov a technológov v Banskej Štiavnici, 2.VII.–5.VII.1958; Celostátní sjezd Československej spoločnosti chemickej, 8.VII.–12.VII.1958 v Gottwaldove; stretnutie československých a poľských chemikov, Smolenice, 6.III.–8.III.1958; konferencia Problémy produkcie ovčieho mlieka, Sliač, 27.XI.–29.XI.1958; konferencia O cudzorodých látkach v potravinách, Smolenice, 8.X.–10.X.1958.
127AVId195923
Zjazdy a konferencie
Zjazd chemikov technológov potravinárskeho priemyslu, Banská Štiavnica, júl 1959.
128AVId196124
Zjazdy a konferencie
Nové smery v spracovaní drevenej hmoty, Smolenice, 6.IX.–9.IX.1961.
129AVId196325
Zjazdy a konferencie
XX. zjazd chemikov v Banskej Štiavnici.