Logo ÚA SAVLogo SAV
ÚA SAV » Fondy » Fondy spolkov a vedeckých spoločností » Spolok chemikov Slovákov
Informácie o fondeÚvod k inventáru
Inventár
SignatúraČasový rozsahškatuľa
Názov IJ
Popis IJ

103AVIc19487
Prednášková činnosť
Žiadosť prof. Ilkovičovi o prednášku.
104AVIc19497
Prednášková činnosť
Prezenčné listiny z cyklu prednášok Spolku chemikov Slovákov.
105AVIc19508
Prednášková činnosť
Mierové využitie atómovej energie.
106AVIc19518
Prednášková činnosť
Zásobovanie veľkomiest mliekom; kurz merania a koncentrácie vodíkových iónov.
107AVIc19529
Prednášková činnosť
Moderné nahrážky mydiel.
108AVIc19539
Prednášková činnosť
O význame aktívnych plnidiel a ztužovadiel v gumárenskom priemysle.
109AVIc19549
Prednášková činnosť
Význam fluidizačnej techniky pre národné hospodárstvo; kurzy – polarografický, spektrografický.
110AVIc195510
Prednášková činnosť
Alkaloidy jesienky a ich biologický účinok; kurzy – chromatografický, laboratórnej techniky.
111AVIc195610
Prednášková činnosť
O problémoch analytickej chémie v Maďarsku; kurzy – chromatografický, laboratórnej techniky.
112AVIc195711
Prednášková činnosť
Skúsenosti a poznatky z priemyslu a výskumu v Rumunsku; kurzy – spektrografický, kolorimetrický.
113AVIc195811
Prednášková činnosť
Štúdium mechanizmu reakcií a použtie izotopov v chémii; kurzy – oscilografickej polarografie.
114AVIc195911
Prednášková činnosť
Viacstupňový spôsob varenia sulfitom a sódou.
115AVIc196011
Prednášková činnosť
Chromatografický kurz.