Logo ÚA SAVLogo SAV
ÚA SAV » Fondy » Fondy spolkov a vedeckých spoločností » Spolok chemikov Slovákov
Informácie o fondeÚvod k inventáru
Inventár
SignatúraČasový rozsahškatuľa
Názov IJ
Popis IJ

68AVIa19414
Organizačná činnosť Spolku chemikov Slovákov
Oznámenia továrňam o založení spolku.
69AVIa19414
Organizačná činnosť Spolku chemikov Slovákov
Žiadosť spolku o intervenciu u ministra ohľadom podpory na vydávanie odbornej literatúry.
70AVIa19434
Organizačná činnosť Spolku chemikov Slovákov
Žiadosti o pomoc pri hľadaní zamestnania.
71AVIa19444
Organizačná činnosť Spolku chemikov Slovákov
Žiadosti o pomoc pri hľadaní zamestnania.
72AVIa19464
Organizačná činnosť Spolku chemikov Slovákov
Vybavenie prázdninovej praxe; žiadosti o pomoc pri hľadaní zamestnania.
73AVIa19484
Organizačná činnosť Spolku chemikov Slovákov
Žiadosti o pomoc pri hľadaní, eventuálne zmene zamestnania.
74AVIa19494
Organizačná činnosť Spolku chemikov Slovákov
Oznamy o voľných miestach; žiadosti o pomoc pri hľadaní, eventuálne zmene zamestnania.
75AVIa19504
Organizačná činnosť Spolku chemikov Slovákov
Oznamy o voľných miestach.
76AVIa19514
Organizačná činnosť Spolku chemikov Slovákov
Žiadosť o pomoc pri hľadaní zamestnania; čitáreň Spolku chemikov Slovákov.
77AVIa19524
Organizačná činnosť Spolku chemikov Slovákov
Žiadosť o pomoc pri hľadaní zamestnania.