Logo ÚA SAVLogo SAV
ÚA SAV » Fondy » Osobné fondy » Cambel, Samuel - dodatok
Informácie o fondeÚvod k inventáru
Inventár
Názov fondu:Cambel, Samuel – dodatok k osobnému fondu
Skrátený názov fondu:
Evidenčné číslo:
Pôvodca:prof. PhDr. Samuel Cambel, DrSc.
Klasifikačná schéma:
Pomôcka:inventár
Časový rozsah:1962–2004 (2005)
Rozsah:18 kr.
Počet inventárnych jednotiek:221
Spracovateľ:Kamencová, Lýdia
Zostavovateľ pomôcky:
Schvaľovateľ:
Rok spracovania:(2003) 2015
Stav k:23.X.2017
Príbuzné fondy:
* 5.III.1928, Slovenská Ľupča
† 2004