Logo ÚA SAVLogo SAV
ÚA SAV » Fondy » Osobné fondy » Cambel, Samuel - dodatok
Informácie o fondeÚvod k inventáru
Inventár
SignatúraČasový rozsahškatuľa
Popis IJ

891IDs.d.44–53
Excerpcia archívnych dokumentov k monografii Slovenská agrárna otázka; k monografii Slovenská dedina 1938–1944; fotokópie materiálov celoslovenskej konferencie KSS v Žiline 11.VIII.–12.VIII. 1945 z fondov Archívu Ústavu dejín KSS; xerokópie materiálov ÚV KSS o poľnohospodárstve a združstevňovaní v rokoch 1959–1960; novinové výstrižky o problematike kolektivizácie; poznámky k práci Nitriansky roľnícky program 1945–1948; výpisky z archívu Národnej banky; výstrižky o poľnohospodárstve po novembri 1989.