Logo ÚA SAVLogo SAV
ÚA SAV » Fondy » Osobné fondy » Cambel, Samuel - dodatok
Informácie o fondeÚvod k inventáru
Inventár
SignatúraČasový rozsahškatuľa
Popis IJ

812IA3196639
Posudok na prácu M. Gajdoša „Bojová činnosť 3. taktickej skupiny Gerlach 1. čs. armády na Slovensku za SNP“.
813IA3198139
Návrh riešenia otázky integrácie historických pracovísk SAV.
814IA3199639
Posudok rukopisu Tkáč a kol. „Mali sme bankárov?“
815IA3199839
Oponentský posudok na vymenovanie P. Martuliaka za profesora v odbore slovenských dejín.
816IA3200139
Stanovisko k vedecko-pedagogickej spôsobilosti K. Fremala vzhľadom na kritériá habilitácie docentov Fakulty humanitných vied Univerzity M. Bela.
817IA3200239
Oponentský posudok na habilitačnú prácu P. Zdycha k potvrdeniu titulu docent v odbore slovenské dejiny.