Logo ÚA SAVLogo SAV
ÚA SAV » Fondy » Osobné fondy » Cambel, Samuel - dodatok
Informácie o fondeÚvod k inventáru
Inventár
SignatúraČasový rozsahškatuľa
Popis IJ

794IA2po 197538
Pokus o socialistický obraz slovenského roľníctva.
795IA2198238
Naše úlohy vo výskume dejín Októbra a vývoja svetovej socialistickej sústavy.
796IA2198338
Záverečné etapy československej pozemkovej reformy a prechod k socializácii dediny.
797IA2198438
Medzinárodný význam SNP.
798IA21985–198638
Odpovede do ankety Nového slova.
799IA2po 198638
Hlavné metodologické otázky slovenských dejín.
800IA2po 198038
Karol Markovič – guvernér povstaleckej Národnej banky.
801IA2po 198138
K združstevňovaniu československého poľnohospodárstva v 50. rokoch.
802IA2s.d.38
Poľnohospodárska politika a kolektivizácia v 50. rokoch.
803IA2s.d.38
Leninizm a voprosy revoljucii v Čechoslovakii.
804IA2s.d.38
Skúsenosti KSČ z rokov kolektivizácie a jej výsledky na konci 50. rokov.
805IA2s.d.38
Skúsenosti revolúcie 1905–1907 v Rusku – trvalý zdroj poučenia a inšpirácie v zápase za revolučnú premenu sveta.
806IA2s.d.38
Úloha roľníctva v československej revolúcii 1944–1948.
807IA2s.d.38
12. december 1943.
808IA2s.d.38
Historická veda a naša súčasnosť.
809IA2s.d.38
Možnosti úskalia tímovej práce pri výskume dejín socializmu.
810IA2s.d.38
SNP – začiatok novej československej štátnosti.
811IA2s.d.39
Výskum roľníckej politiky KSČ v období kolektivizácie.