Logo ÚA SAVLogo SAV
ÚA SAV » Fondy » Osobné fondy » Cambel, Samuel - dodatok
Informácie o fondeÚvod k inventáru
Inventár
SignatúraČasový rozsahškatuľa
Popis IJ

1012VII198355
J. Pivoluska: Významný programový dokument IV. ilegálneho ústredného vedenia KSS. (Slovenská archivistika, roč. XVIII, č. 2)
1013VII198955
Kropilák, M.: Významný projekt na vydávanie prameňov z rokov 1938–1945. (Slovenská archivistika, roč. XXIV, č. 1)
1014VII1980–199055
Kronika Brigády socialistickej práce Jednotného roľníckeho družstva v Modre.