Logo ÚA SAVLogo SAV
ÚA SAV » Fondy » Osobné fondy » Cambel, Samuel - dodatok
Informácie o fondeÚvod k inventáru
Inventár
SignatúraČasový rozsahškatuľa
Popis IJ

989VIC196555
Plodný vedecký dialóg. (Pravda, 13.X.)
990VIC197055
Engelsovo dielo a súčasnosť. (Večerník, 8.XII.)
991VIC197155
Náročnejšie vo výchove i výučbe. (Pravda, 2.X.)
992VIC197455
Seminár slovakistov. (Pravda, 31.VII.)
993VIC197455
Vedomosti pre život. (Pravda, 2.X.)
994VIC198055
Vedecké konferencie. (Pravda, 12.XI.)
995VIC198055
Spoločenské vedy. (Večerník, 11.XI.)
996VIC198155
Seminár k vzniku strany. (Smer, 20.III.)
997VIC198255
O vzniku a rozvoji sveta socializmu. (Pravda, 6.V.)
998VIC198455
Revolučnosť odkazu Povstania. (Smer, 4.VII.)
999VIC198555
Významný počin slovenskej historiografie. (?)
1000VIC198755
Forum učennych – istorikov. (Zakarpatskaja pravda, 30.IX.)
1001VIC198855
Významný medzník poľnohospodárstva. (Roľnícke noviny, 8.IV.)
1002VIC198855
Program veľkého významu. (Hlas ľudu, 8.IV.)
1003VIC198955
Nielen vec historikov. (Literárny týždenník, 20.I.)
1004VIC198955
Otvorenie pobočky Ústavu historických vied SAV v Banskej Bystrici. (Správy SAV, roč. XXV, č. 3)
1005VIC199755
Slovenská dedina a povstanie 1–3. (Hlas robotníkov, 24.I.)