Logo ÚA SAVLogo SAV
ÚA SAV » Fondy » Osobné fondy » Cambel, Samuel - dodatok
Informácie o fondeÚvod k inventáru
Inventár
SignatúraČasový rozsahškatuľa
Popis IJ

818IA5197339
Text prednášky „Riešenie slovenskej agrárnej otázky“ prednesený pred Vedeckou radou Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave.
819IA5198339
Príspevok na 45. Valné zhromaždenie členov SAV 10. júna.
820IA5198939
Príspevok na zhromaždení historikov v aule Univerzity Komenského ako reakcia na „Ohlas k slovenskej historickej obci“ z 13. decembra.