Logo ÚA SAVLogo SAV
ÚA SAV » Fondy » Osobné fondy » Cambel, Samuel - dodatok
Informácie o fondeÚvod k inventáru
Inventár
SignatúraČasový rozsahškatuľa
Popis IJ

1006VID197355
Štátne ceny SSR. (Smena, 28.VIII.)
1007VID197355
Státní ceny SSR vědcům a umělcům. (Rudé právo, 28.VIII.)
1008VID198855
Šedesátiny člena korespondenta Samuela Cambela.(Bulletin ČSAV, č. 1–2)
1009VID198855
Jubilujúci Samuel Cambel a niektoré súvislosti historiografie. (Historický časopis, č. 1)
1010VID198855
Šesťdesiatiny člena korešpondenta Samuela Cambeala. (?)
1011VID198855
K životnímu jubileu člena korespondenta ČSAV a SAV prof. PhDr. Samuela Cambela, DrSc. (?)