Logo ÚA SAVLogo SAV
ÚA SAV » Fondy » Osobné fondy » Cambel, Samuel - dodatok
Informácie o fondeÚvod k inventáru
Inventár
SignatúraČasový rozsahškatuľa
Popis IJ

986VIB197155
Posudok Ž. Kratochvílovej na prácu „Slovenská agrárna otázka 1944–1948“.
987VIB197155
Posudok V. Plevzu na prácu „Slovenská agrárna otázka 1944–1948“.
988VIB200155
Posudok X. Šuchovej na knihu „Štátnik a národohospodár Milan Hodža 1879–1944.