Logo ÚA SAVLogo SAV
ÚA SAV » Fondy » Osobné fondy » Cambel, Samuel - dodatok
Informácie o fondeÚvod k inventáru
Inventár
SignatúraČasový rozsahškatuľa
Popis IJ

909IV199354
Archív Slovenskej národnej banky – Bratislava. [ 1 ks ]
910IV200154
Demo ? – Nitra. [ 1 ks ]
911IVs.d.54
Dolejší s.r.o. – Bratislava. [ 1 ks ]
912IV199754
Družstevné noviny – Bratislava. [ 2 ks ]
913IV1991–199254
Firdová, M. – Košice. [ 2 ks ]
914IV198854
Gemerská vlastivedná spoločnosť – Rimavská Sobota. [ 1 ks ]
915IV1992–199454
Hanzalovci – Veselá n. Lužnicí. [ 4 ks ]
916IV1988,199854
Historický ústav SAV – Bratislava. [ 2 ks ]
917IV1991–199554
Honcová, J. – Praha. [ 3 ks ]
918IV199854
Chvála, B. – Praha. [ 1 ks ]
919IV1994–199654
Jelínek, M. – Praha. [ 4 ks ]
920IV199654
Kaiser, T. – Dudince. [ 1 ks ]
921IV199954
Koncoš, P. – Bratislava. [ 1 ks ]
922IV199054
Kováč, M. – Bratislava. [ 1 ks ]
923IV199654
Kulašík, P. – Banská Bystrica. [ 1 ks ]
924IV1990–199254
Kutnohorská, J. – Ostrava. [ 2 ks ]
925IV198954
Maňák, V. – Bratislava. [ 2 ks ]
926IV199454
Marcík, J. – ? [ 1 ks ]
927IV199454
Marsina, R. – Bratislava. [ 1 ks ]
928IV199754
Medveď, J. – Banská Bystrica. [ 1 ks ]
929IV1996–199854
Múzeum balneologické – Piešťany. [ 3 ks ]
930IV199654
Múzeum národní – Praha. [ 1 ks ]
931IV199154
Múzeum slovenské poľnohospodárske – Nitra. [ 1 ks ]
932IV1990–199154
Múzeum zemědělské – Praha. [ 3 ks ]
933IV199454
Nadácia Agrofórum – Sládkovičovo. [ 1 ks ]
934IV1995–199654
Nadácia L. Novomeského – Bratislava. [ 2 ks ]
935IV200154
Němcová, L. – Praha. [ 1 ks ]
936IV198954
Nitriansky, J. – Nitra. [ 1 ks ]
937IV1995–200154
Obec Slovenská Ľupča. [ 5 ks ]
938IV2001–200254
Očenáš, M. – Prešov. [ 2 ks ]
939IV1990–199654
Pauliak, E. – Bratislava. [ 2 ks ]
940IV199354
Plander, I. – Bratislava. [ 1 ks ]
941IVs.d.54
Poľnohospodárske družstvo – Slovenská Ľupča. [ 1 ks ]
942IVs.d.54
Poľnohospodárske družstvo – Svätý Jur. [ 1 ks ]
943IVs.d.54
Poľnohospodárske družstvo – Vajnory. [ 1 ks ]
944IVs.d.54
Poľnohospodárske družstvo – Vinohrady Bratislava. [ 1 ks ]
945IV199154
Predseda SAV – Bratislava. [ 1 ks ]
946IV199154
Predseda ČSAV – Praha. [ 1 ks ]
947IV1991–199854
Rašticová, B. – Uherské Hradiště. [ 23 ks ]
948IVs.d.54
Ratica, A. – ? [ 1 ks ]
949IV198854
Slovenská historická spoločnosť, pobočka pre Stredoslovenský kraj – Banská Bystrica. [ 1 ks ]
950IV198854
Slovenská spoločnosť pre dejiny vied a techniky – Bratislava. [ 1 ks ]
951IV199954
Společnost přátel jižních Slovanů – Brno. [ 1 ks ]
952IV1999–200154
Stanislav, J. – Bratislava, Banská Bystrica. [ 3 ks ]
953IV199754
Stískal, P. – Bratislava. [ 1 ks ]
954IV197354
Škultéty, J. – Bratislava. [ 1 ks ]
955IV199154
Šumylo, V. – Kyje. [ 1 ks ]
956IV199854
Varinský, V. – Banská Bystrica. [ 1 ks ]
957IV199854
Vojto (spolužiak) – Banská Bystrica. [ 1 ks ]
958IV200054
Výbor národní kultury – Praha. [ 1 ks ]
959IV199354
Zdycha, P. – Zvolen. [ 2 ks ]