Logo ÚA SAVLogo SAV
ÚA SAV » Fondy » Osobné fondy » Cambel, Samuel - dodatok
Informácie o fondeÚvod k inventáru
Inventár
SignatúraČasový rozsahškatuľa
Popis IJ

892IE1196953
Ruský text referátu predneseného na medzinárodnej konferencii o 2. svetovej vojne v Ústave M. Thoréza v Paríži 17.X.–18.X.
893IE1197553
Ruský text referátu prednesený na VI. zasadnutí Komisie historikov Československa v Minsku.
894IE1198053
Predbežný zoznam účastníkov celoštátnej konferencie o výskume regionálnych dejín so zreteľom na najnovšie agrárne dejiny v Uherskom Hradišti a záverečný prejav S. Cambela.
895IE1198153
Otvárací a záverečný prejav S. Cambela na VIII. zjazde Slovenskej historickej spoločnosti 30.VI. v Bratislave.
896IE1198653
Pozvánka a program IX. zjazdu Slovenskej historickej spoločnosti 24.VI.–26.VI.; text referátu S. Cambela „Hlavné metodologické otázky slovenských dejín“.
897IE1198953
28. seminár pri príležitosti 40. výročia socializácie poľnohospodárstva v Trenčíne 20.II. – pozvánka a program.
898IE1198953
VI. zjazd československých historikov vo februári v Prahe – hlavný referát.
899IE1199453
Konferencie „Československá pozemková reforma 1919–1935 a její mezinárodní souvislosti“ 21.IV.–22.IV. v Uherskom Hradišti – pozvánka a program.
900IE1199653
Seminár Nadácie L. Novomeského na tému: „Víťazstvá a prehry slovenského družstevníctva 1845–1945“ 8.II. v Bratislave – pozvánka a program, návrh ďalšej témy na seminár v roku 1997.
901IE1199753
Medzinárodný seminár Nadácie L. Novomeského „Naše družstevníctvo v predvečer kolektivizácie“ 16.X. v Bratislave – program.
902IE1199853
Konferencia v Uherskom Hradišti v septembri – referát „Spory o generálnu pozemkovú reformu na Slovensku po roku 1945“.
903IE1199953
Medzinárodná konferencia „SNP 1944 – vstup Slovenska do demokratickej Európy“ 8.VI.–10.VI. v Banskej Bystrici – program a pozvánka.
904IE1200053
Medzinárodná konferencia „Politická a stavovská zemědělská hnutí ve 20. století“ – pozvánka, program a referát.
905IE1200253
Konferencia „Osudy zemědělského družstevnictví ve 20. století“ v Uherskom Hradošti 15.V.–16.V. – program.
906IE1200253
Konferencia k dejinám peňažníctva na Slovensku „Ľudia, peniaze a banky“ 6.XI.–8.XI. v Bratislave – program.