Logo ÚA SAVLogo SAV
ÚA SAV » Fondy » Osobné fondy » Cambel, Samuel - dodatok
Informácie o fondeÚvod k inventáru
Inventár
SignatúraČasový rozsahškatuľa
Popis IJ

960V196254
Exkurzia študentov histórie na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského. [ 2 ks ]
961V197354
60. narodeniny prof. Okála na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského. [ 1 ks ]
962V197354
Preberanie diplomu doktora historických vied v aule Univerzity Komenského. [ 1 ks ]
963V197354
Fotografia s riaditeľom nakladateľstva Pravda po besede o knihe „Slovenská agrárna otázka 1944–1948“. [ 1 ks ]
964V197454
70. narodeniny prof. B. Varsika na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského. [ 1 ks ]
965V197554
V aule Filozofickej fakulty Univerzity Komenského vo funkcii dekana. [ 1 ks ]
966V197554
S učiteľmi a študentmi Historickej fakulty jerevanskej univerzity. [ 1 ks ]
967V197854
Prejav na Pedagogickej fakulte v Banskej Bystrici. [ 1 ks ]
968V197854
50. narodeniny S. Cambela. [ 1 ks ]
969V197954
Exkurzia so študentmi „Po stopách SNP“ na Donovaloch. [ 1 ks ]
970V197954
50. narodeniny doc. J. Hučka. [ 1 ks ]
971Vzačiatok 80. rokov55
Sekretariát riaditeľa Historického ústavu SAV. [ 1 ks ]
972V198155
Medzinárodná konferencia v Častej na tému „Leninov družstevný plán“. [ 1 ks ]
973V198155
S. Cambel s dekanom Filozofickej fakulty Univerzity Komenského R. Štefanovičom. [ 1 ks ]
974V198255
85. narodeniny akademika D. Rapanta. [ 2 ks ]
975V198255
Zasadnutie československo-maďarskej komisie historikov. [ 1 ks ]
976V198355
Seminár z najnovších agrárnych dejín v Častej. [ 1 ks ]
977V198455
60. narodeniny dr. I. Doležala. [ 1 ks ]
978V198455
Zasadnutie Komisie historikov ČSSR a ZSSR vo Frunze. [ 1 ks ]
979V198555
50. narodeniny dr. K. Kučerovej v Historickom ústave SAV. [ 1 ks ]
980V198655
65. narodeniny doc. P. Ratkoša. [ 1 ks ]
981V198655
Seminár o strednej a juhovýchodnej Európe po r. 1945 v doškoľovacom stredisku v Modre–Harmónii. [ 1 ks ]
982V198755
Návšteva akademika I. I. Minca z Moskvy. [ 2 ks ]
983V198855
60. narodeniny S. Cambela. [ 2 ks ]
984V198855
Seminár ku vzniku Nitrianskeho roľníckeho programu. [ 2 ks ]
985Vs.d.55
Neurčené fotografie. [ 10 ks ]