Ústredný archiv SAV, Dúbravská cesta 9, 841 04 Bratislava Logo ÚA SAV Logo SAV
slovak  english

Oznamy

9. IV. 2018

Ústredný archív Slovenskej akadémie vied
a
Katedra archívnictva a pomocných vied historických,
Filozofická fakulta Univerzity Komenského

v spolupráci s

Historickým ústavom Slovenskej akadémie vied
a
Slovenskou historickou spoločnosťou pri Slovenskej akadémii vied

organizujú konferenciu pod názvom „Kráľovstvo jedného jazyka a mravu je biedne a slabé“ Prínos príslušníkov neslovenských etník a národností pre rozvoj Slovenska pri príležitosti 80. narodenín PhDr. Jozefa Klačku.
Konferencia sa uskutoční v Aule Slovenskej akadémie vied – Dúbravská cesta 9, Bratislava dňa 14. novembra 2018.

Od 9. apríla 2018 je na webovej stránke konferencie možné prihlasovať príspevky

5. II. 2018

V sekcii Fondy a zbierky bol zverejnený inventár k osobnému fondu Baltazár Frankovič.

30. I. 2018

V sekcii Hodnotiace správy bola zverejnená Správa o činnosti ÚA SAV za rok 2017.

8. I. 2018

V sekcii Fondy a zbierky bol zverejnený inventár k osobnému fondu Emil Belluš.

31. XII. 2017

V sekcii Hodnotiace správy bol zverejnený Protokol o hodnotení špecializovaných a servisných organizácií SAV za obdobie od 1.1.2008 do 31.12.2016.

6. XII. 2017

V sekcii Dokumenty a legislatíva bol zverejnený Bádateľský poriadok účinný od 01. januára 2018.

5. XI. 2017

Dočasné zatvorenie bádateľne

Vážení návštevníci Ústredného archívu SAV,
z dôvodu konania Dňa otvorených dverí v rámci podujatí Týždňa vedy a techniky bude bádateľňa ÚA SAV v dňoch 6. XI. – 10. X. zatvorená. V prípade potreby nás kontaktujte telefonicky alebo e-mailom.

3. X. 2017

V sekcii Fondy a zbierky boli sprístupnené informácie o Zbierke medailí a plakiet.

28. IX. 2017

Pri príležitosti Týždňa vedy a techniky na Slovensku 2017 Vás pozývame na Deň otvorených dverí spojený s výstavou archívnych dokumentov ÚSTREDNÉHO ARCHÍVU SLOVENSKEJ AKADÉMIE VIED na tému Veda v zrkadle archívnych dokumentov dňa 7. novembra 2017 v priestoroch archívu na Dúbravskej ceste 9 v Bratislave.

Program dňa otvorených dverí:

Kontaktná osoba: Mgr. Kristína Majerová, PhD.
tel.: +421 (2) 54775665, e-mail: kristina.majerova@savba.sk

28. IX. 2017

V sekcii Fondy a zbierky boli sprístupnené nové inventáre k archívnym fondom:

1. II. 2017

V sekcii Hodnotiace správy bola zverejnená Správa o činnosti ÚA SAV za rok 2016.

21. XI. 2016

Aktualizácia obsahu www stránok

Vážení návštevníci, na www stránkach Ústredného archívu sme pre Vás vytvorili novú sekciu Služby a aktualizovali sme sekciu Dokumenty a legislatíva.

1. VIII. 2016

Otvorenie bádateľne

Vážení návštevníci, bádateľňa je od dnes opäť otvorená.

6. IV. 2016

Dočasné zatvorenie bádateľne

Vážení návštevníci Ústredného archívu SAV,
vzhľadom na prebiehajúcu rozsiahlu rekonštrukciu budovy, v ktorej sídli Ústredný archív SAV, je bádateľňa ÚA SAV až do odvolania zatvorená.
Žiadosti o potvrdenia údajov z archívnych dokummentov budeme vybavovať bez obmedzenia. V prípade nutnosti nás môžete kontaktovať poštou alebo mailom na archsekr@savba.sk alebo archbahj@savba.sk.
Ďakujeme za pochopenie.

29. III. 2016

Obmedzenie prvádzky archívu

Vážení návštevníci Ústredného archívu SAV,
vzhľadom na prebiehajúcu rozsiahlu rekonštrukciu budovy, v ktorej sídli Ústredný archív SAV, môže prísť v období do konca júna 2016 k obmedzeniu prevádzky bádateľňe archívu.
Pred plánovanou návštevou si preto prosím overte možnosti štúdia dokumentov na telefónnom čísle 02/5477 5665 alebo mailom na archsekr@savba.sk a archbahj@savba.sk.
Žiadosti o potvrdenia údajov z archívnych dokummentov budeme vybavovať bez obmedzenia. Podať ich môžete písomne, na telefónnom čísle 02/5477 5665 alebo mailom na archsekr@savba.sk a archbahj@savba.sk.
Ďakujeme za pochopenie.

2. II. 2016

V sekcii Hodnotiace správy bola zverejnená Správa o činnosti ÚA SAV za rok 2015.

26. X. 2015

Dňa 27. októbra 2015 bude bádateľňa archívu z prevádzkových príčin zatvorená. Ďakujeme za pochopenie.

20. VII. 2015

V sekcii Fondy a zbierky boli sprístupnené nové inventáre k archívnym fondom.

7. XII. 2014

Sprístupnené nové inventáre k archívnym fondom: Archeologický ústav SAV, Astronomický ústav SAV, Botanický ústav SAV, Ekonomický ústav SAV II., Elektrotechnický ústav SAV, Fyzikálny ústav SAV a František Švec – osobný fond.

20. XI. 2014

V priebehu októbra a novembra 2014 sme v sekcii Fondy a zbierky pre potreby bádateľov zverejnili pomôcky (inventáre) k archívnym fondom: Slovenská akadémia vied a umení, Umelecká a vedecká rada, Plánovací odbor Predsedníctva SAV, Sekcie vied, Vedecké kolégiá 1.–8. organizačné obdobie, Vedecké centrá, Botanický ústav SAV II., Geofyzikálny ústav SAV + dodatok, Historický ústav SAV – dodatok, Ústav dejín európskych socialistických krajín SAV, Ústav experimentálnej fytopatológie a entomológie SAV, Ústav filozofie a sociológie SAV, Ústav slovenskej literatúry SAV, Ústav vedeckého ateizmu SAV, Organizačné stredisko vedeckých spoločností SAV, Výpočtové stredisko SAV, Bratislavský lekársky a prírodovedný spolok, Slovenská botanická spoločnosť, Slovenská entomologická spoločnosť, Slovenská geografická spoločnosť, Slovenská historická spoločnosť + dodatok, Základná organizácia ROH pri Ústavoch spoločenských vied SAV a osobné fondy: Ján Bakoš, Dionýz Blaškovič, Mikuláš Gregor, František Hanic, Igor Hrušovský, Juraj Holčík, Alexander Húščava, Eduard Krippel, Štefan Luby st., Ladislav Macho + dodatok, Jozef Novák + dodatok, Adam Pranda + dodatok, Karol Šiška, Ján Tibenský + dodatok.

27. V. 2013

Ústredný archív SAV pripravil pri príležitosti 50. výročia vzniku retrospektívnu výstavu o svojej činnosti. Vernisáž sa uskutoční v stredu 29. mája 2013 o 14:00 vo vstupnej hale Závodnej jedálne na Patrónke (Dúbravská cesta 9, Bratislava).

8. II. 2013

Zverejnenie výročnej správy archívu za rok 2012. [otvoriť správu]

9. VIII. 2011

Bola zverejnená nová stránka Ústredného archívu SAV.

Bádateľňa
telefón: +421 (2) 54775665
e-mail: archsekr@savba.sk

Pondelok: 8:00-15:00
Utorok: 8:00-15:00
Streda: 8:00-15:00
Štvrtok: 8:00-15:00
Piatok: 8:00-12:00


Zobraziť Ústredný archív SAV
na väčšej mape


GPS: 48°10'03''N 17°04'23''E