Logo ÚA SAVLogo SAV
ÚA SAV » Fondy » Osobné fondy » Gonda, Ján
Informácie o fondeÚvod k inventáru
Inventár
Názov fondu:Gonda, Ján – osobný fond
Skrátený názov fondu:
Evidenčné číslo:
Pôvodca:Ing. Ján Gonda
Klasifikačná schéma:
Pomôcka:inventár
Časový rozsah:1938–1993
Rozsah:8 kr.
Počet inventárnych jednotiek:184
Spracovateľ:Kamencová, Lýdia
Zostavovateľ pomôcky:
Schvaľovateľ:
Rok spracovania:2016
Stav k:23.X.2017
Príbuzné fondy:
* 13.IX.1905, Banská Štiavnica
† 16.VII.1993, Bratislava