Logo ÚA SAVLogo SAV
ÚA SAV » Fondy » Osobné fondy » Gonda, Ján
Informácie o fondeÚvod k inventáru
Inventár
SignatúraČasový rozsahškatuľa
Popis IJ

63IB21949?4
O trati mládeže (Zborník O trati mládeže).
64IB219634
Mechanika v svetle dialektického materializmu (Nové slovo).
65IB219654
Odpovede na otázky ankety Kultúrneho života (Kultúrny život).
66IB219664
Odpoveď na anketu pre poslancov Národného zhromaždenia a Slovenskej národnej rady (týždenník Predvoj).
67IB219664
Príspevok do Roľníckych novín k ich 20. výročiu (Roľnícke noviny).
68IB219674
Príspevok o Socialistickej akadémii (Socialistická akadémia ?).
69IB219674
Odpovede na anketu Technických novín k 50. výročiu ČSR (Technické noviny).
70IB219674
Odpovede na anketu dvojtýždenníka Príroda a spoločnosť (Príroda a spoločnosť).
71IB219684
Odpovede na anketu časopisu Reportér (Reportér).
72IB219684
Príspevok k 30. výročiu Technika – revue SVŠT.