Logo ÚA SAVLogo SAV
ÚA SAV » Fondy » Osobné fondy » Gonda, Ján
Informácie o fondeÚvod k inventáru
Inventár
SignatúraČasový rozsahškatuľa
Popis IJ

107IIA61965–19676
Písomnosti z pôsobenia vedúceho pracovnej skupiny pre strojnícke odbory pri Štátnej komisii pre vedecké hodnosti.
108IIA619666
Písomnosti z pôsobenia miestopredsedu návrhovej a konkurznej komisie pre menovanie a obsadzovanie miest profesorov vysokých škôl pre vedné odbory: matematika, fyzika, technická mechanika, pružnosť a pevnosť, termomechanika, hydromechanika, časti strojov, elektrotechnika a automatizácia a regulácia.
109IIA61950–19566
Písomnosti z pôsobenia v Ústrednej terminologickej komisii.
110IIA619596
Oznámenie ministra – predsedu štátneho výboru pre rozvoj techniky o vymenovaní za predsedu Komisie pre využitie princípu vibračnej techniky.