Logo ÚA SAVLogo SAV
ÚA SAV » Fondy » Osobné fondy » Gonda, Ján
Informácie o fondeÚvod k inventáru
Inventár
SignatúraČasový rozsahškatuľa
Popis IJ

99IE219565
Správa o študijnej ceste v Sovietskom zväze 5.X.–1.XI.
100IE219695
Správa o služobnej ceste do Centre de la Recherche Physique v Marseille 17.VI.–21.VI.
101IE219695
Správa o ceste do USA 7.X.–16.X.