Logo ÚA SAVLogo SAV
ÚA SAV » Fondy » Osobné fondy » Gonda, Ján
Informácie o fondeÚvod k inventáru
Inventár
SignatúraČasový rozsahškatuľa
Popis IJ

104IIA31952–19766
Písomnosti z pôsobenia v Komisii zboru povereníkov pre vybudovanie SAV, v subkomisii SAV pre technické vedy; z pôsobenia vo funkcii člena korešpondenta SAV, zástupcu predsedu sekcie technických vied SAV; z pôsobenia v Laboratóriu teoretickej a aplikovanej mechaniky SAV, v Ústave strojov a automatizácie SAV a Ústave mechaniky strojov SAV.