Logo ÚA SAVLogo SAV
ÚA SAV » Fondy » Osobné fondy » Gonda, Ján
Informácie o fondeÚvod k inventáru
Inventár
SignatúraČasový rozsahškatuľa
Popis IJ

128IV19707
Ambasáda Francúzska – Praha. [ 1 ks ]
129IV19677
Benz, G. – Karlsruhe. [ 1 ks ]
130IVs.d.7
Blagonravov, A. A. – Moskva. [ 1 ks ]
131IV19707
Centre de recherches physiques – Marseille. [ 1 ks ]
132IV19677
ČSAV, Ústav rádiotechniky a elektrotechniky – Praha. [ 3 ks ]
133IV19677
ČSAV, Ústav termomechaniky – Praha. [ 2 ks ]
134IV1962, 19667
ČSAV, Vedecké kolégium mechaniky – Praha. [ 3 ks ]
135IV19597
École polytechnique – Paris. [ 1 ks ]
136IV19647
Farlík, A. – Brno. [ 1 ks ]
137IV19657
Filippov, A. P. – Charkov. [ 2 ks ]
138IV19717
Grabowski, B. – Londýn. [ 1 ks ]
139IV19687
Hartog, J. P. Den – Cambridge. [ 1 ks ]
140IV19547
Havelka, K. – Bratislava. [ 1 ks ]
141IV19667
Holzweisig, F. – Drážďany. [ 1 ks ]
142IV19527
Hovorka ? – ? [ 1 ks ]
143IV1962–19637
Jůza ? – Plzeň, Praha. [ 3 ks ]
144IV19627
Kancelária Predsedníctva vlády – Praha. [ 1 ks ]
145IV19707
Maennig, W. – Berlin. [ 1 ks ]
146IV19657
Mangeron, D. – Iasi (Rumunsko). [ 1 ks ]
147IV19597
Méréstechnikai és automatizálási tudományos egyesület – Budapešť. [ 1 ks ]
148IV1964?7
Michálek,  M. – Martin. [ 1 ks ]
149IV19677
Ministerstvo školstva a kultúry – Praha. [ 1 ks ]
150IV19657
Půst, L. – Praha. [ 1 ks ]
151IV19648
Roľnícke noviny – Bratislava. [ 1 ks ]
152IV19668
Skalmierski, B. – Gliwice. [ 1 ks ]
153IV19708
Slyško, P. – Klače. [ 2 ks ]
154IV19628
Státní komise pro rozvoj a koordinaci vědy a techniky – Praha. [ 1 ks ]
155IV19678
Tudosie, C. – Cluž. [ 1 ks ]
156IV19718
City University – Londýn. [ 1 ks ]
157IV19708
Chalmers University of technology – Gothenburg. [ 1 ks ]
158IV19688
Princeton University – Princeton. [ 1 ks ]
159IV1970–19718
Université de Besancon – Besancon. [ 2 ks ]
160IV1970,19728
University College London – Londýn. [ 2 ks ]
161IV19708
University of Texas – Austin. [ 1 ks ]
162IV19728
University of Waterloo – Waterloo. [ 1 ks ]
163IV19718
University Southampton – Southampton. [ 1 ks ]
164IV19648
Úrad pre normalizáciu a meranie – Praha. [ 1 ks + príloha ]
165IV19558
Vodohospodárske laboratórium SAV – Bratislava. [ 2 ks ]
166IV19528
Vysoká škola poľnohospodárskeho a lesníckeho inžinierstva – Košice. [ 1 ks ]
167IVs.d.8
Zlámala, V. – Tlmače. [ 1 ks ]
168IV1963, 19718
Neurčená korešpondencia. [ 2 ks ]