Logo ÚA SAVLogo SAV
ÚA SAV » Fondy » Osobné fondy » Gonda, Ján
Informácie o fondeÚvod k inventáru
Inventár
SignatúraČasový rozsahškatuľa
Popis IJ

105IIA41959–19636
Písomnosti z pôsobenia v subkomisii ČSAV pre strojárenstvo, v technickej sekcii vládnej komisie pre vybudovanie ČSAV, v Komisii pre previerku výskumných ústavov ČSAV, v Plánovacej komisii ČSAV a vo Vedeckom kolégiu ČSAV pre mechaniku.