Logo ÚA SAVLogo SAV
ÚA SAV » Fondy » Osobné fondy » Gonda, Ján
Informácie o fondeÚvod k inventáru
Inventár
SignatúraČasový rozsahškatuľa
Popis IJ

117IIC1938–19477
Slovenský národný aeroklub – predseda a čestný predseda.
118IIC19457
Dočasné národné zhromaždenie – poslanec.
119IIC19467
Národný výbor v Bratislave – člen regulačnej komisie, hospodárskej komisie a plánovacej komisie.
120IIC1950,1964–19687
Slovenská národná rada – poslanec.
121IIC1956–19627
Komunistická strana Slovenska – člen straníckej skupiny pri Katedre technickej mechaniky SVŠT, člen straníckej skupiny pri Predsedníctve sekcie technických vied SAV.
122IIC1947–19527
Zväz priateľov ZSSR na Slovensku – člen užšieho výboru; Slovenská odbočka Československo-sovietskeho inštitútu – člen predsedníctva.