Logo ÚA SAVLogo SAV
ÚA SAV » Fondy » Osobné fondy » Štúr, Svätopluk
Informácie o fondeÚvod k inventáru
Inventár
PDF súbor
Názov fondu:Štúr, Svätopluk – osobný fond
Skrátený názov fondu:Štúr, Svätopluk – o. f.
Evidenčné číslo:SK_1213_39018
Pôvodca:Prof. PhDr. Svätopluk Štúr, DrSc.
Klasifikačná schéma:M – Rodiny a osoby
M/II - Osoby
Pomôcka:inventár
Časový rozsah:(1848) 1901–1981 (2002)
Rozsah:1,80 bm. (15 kr.)
Počet inventárnych jednotiek:264
Spracovateľ:Hučko, Ján
Zostavovateľ pomôcky:Hučko, Ján
Schvaľovateľ:Gubášová Baherníková, Jana
Rok spracovania:2019
Stav k:30.VIII.2019
Príbuzné fondy: Učená spoločnosť Šafárikova (1927–1939 (1944))
Ústav filozofie a sociológie Slovenskej akadémie vied (1953–1980)
Filkorn, Vojtech – osobný fond (1974–1987)
Štúr, Ivan – osobný fond (1933–2015 (2018))
Štúrová-Kuklová, Božena – osobný fond (1899–1977 (2012))

Svätopluk Štúr – filozof, historik, vysokoškolský pedagóg

* 24. I. 1901, Hodslavice
† 12. II. 1981, Bratislava

Profesor filozofie Svätopluk Štúr patril k popredným predstaviteľom filozofie života a moderného racionalizmu. Venoval sa aj dejinám filozofie, hudbe, výtvarnému umeniu a kritickému mysleniu najmä u mladej generácii. Titul doktor filozofie získal v roku 1936 obhajobou práce K logickým problémom súčasnej filozofie. O dva roky neskoršie sa úspešne habilitoval za docenta filozofie prácou Problém transcendentna v súčasnej filozofii. Pre svoje názory bol počas trvania vojnovej Slovenskej republiky donútený opustiť miesto pedagóga na univerzite a živil sa ako úradník v Slovenskej banke. V roku 1948 bol menovaný riadnym profesorom filozofie. Vydal ďalšie vedecké monografie – Rozprava o živote a Zmysel slovenského obrodenia. Zároveň koncipoval prácu Marxisticko-leninská vôľa k moci. Toto dielo však mohlo vyjsť až v roku 1991. Počas nástupu a žiaľ krátkeho trvania Pražskej jari mu vyšla práca Nemecká vôľa k moci. Po nástupe normalizácie sa profesor Svätopluk Štúr opäť stal pre nový vládnuci systém nepohodlný a musel odísť z univerzity. V roku 1991 mu bol udelený prezidentom ČSFR Václavom Havlom Rad T. G. Masaryka in memoriam I. triedy.