Logo ÚA SAVLogo SAV
ÚA SAV » Fondy » Osobné fondy » Frankovič, Baltazár
Informácie o fondeÚvod k inventáru
Inventár
PDF súbor
Názov fondu:Frankovič, Baltazár – osobný fond
Skrátený názov fondu:
Evidenčné číslo:36590
Pôvodca:prof. Ing. Baltazár Frankovič DrSc.
Klasifikačná schéma:M – Rodiny a osoby
M/II - Osoby
Pomôcka:inventár
Časový rozsah:1933–2008
Rozsah:3,6 bm (30 kr.)
Počet inventárnych jednotiek:268
Spracovateľ:Jančula, Michal
Hučko, Ján
Zostavovateľ pomôcky:Hučko, Ján
Schvaľovateľ:Gubášová Baherníková, Jana
Rok spracovania:2018
Stav k:1.II.2018
Príbuzné fondy:

Prof. Ing. Baltazár Frankovič, DrSc. – technický kybernetik

* 21.IV.1927, Jasov
† 5.VIII.2008, Bratislava

Prof. Ing. Baltazár Frankovič, DrSc. sa vo svojej vedecko-výskumnej činnosti zameral na teóriu riadenia (optimálne a adaptívne riadenie spojitých a diskrétnych procesov s uplatnením prvkov umelej inteligencie). Zaoberal sa aj problematikou vývoja robotiky, umelej inteligencie, automatizácie a kybernetiky. Mnohé jeho teoretické výsledky boli využité v praxi v oblasti riešenia problémov modelovania a riadenia technologických procesov. Väčšinu svojho profesionálneho života pôsobil v Ústave technickej kybernetiky SAV, neskôr v Ústave teórie riadenia a robotiky SAV. Aktívne pôsobil v orgánoch SAV. Bol nositeľom viacerých domácich a zahraničných ocenení.