Logo ÚA SAVLogo SAV
ÚA SAV » Fondy » Osobné fondy » Frankovič, Baltazár
Informácie o fondeÚvod k inventáru
Inventár
PDF súbor
SignatúraČasový rozsahškatuľa
Názov IJ
Popis IJ

39IB19593
Publikované práce
Výpočet nepredvídaného vypadnutia výkonu počtom pravdepodobnosti (Energetika, č. 6).
40IB19613
Publikované práce
Frankovič, B., Paulik, J.: Možnosti automatizácie smerového pohybu dobývacích kombajnov.
41IB19623
Publikované práce
Frankovič, B.: Príspevok k problému automatizácie uhoľných kombajnov (Automatizace, č. 3).
42IB19634
Publikované práce
Merva, M., Frankovič, B.: Problémy a racionálne schémy automatizácie čerpacích staníc v baniach (Výsledky banského výskumu).
43IB19634
Publikované práce
Frankovič, B.: Selektívna invariantnosť pri viacparametrových regulačných obvodoch (Strojnícky časopis, roč. XIV, č. 3).
44IB19634
Publikované práce
Koňakovský, R., Frankovič, B.: Optimalizácia pomocou analógových počítačov (Unicom Bulletin 3).
45IB19644
Publikované práce
Frankovič, B.: Statické optimálne riadenie spojitých výrobných procesov (Strojnícky časopis, roč. XV, č. 6).
46IB19654
Publikované práce
Frankovič, B., Koňakovský, R.: Niektoré závery teórie dynamického riadenia (Materiály medzinárodnej konferencie o diskrétnych systémoch automatizovaného riadenia, Praha, 9.VI.–12.VI.1965, Česká republika).
47IB19654
Publikované práce
Frankovič, B.: Niektoré optimalizačné metódy pre statické a dynamické optimálne riadenie (Výskumné problémy technickej kybernetiky a mechaniky).
48IB19664
Publikované práce
Frankovič, B., Petráš, Š., Skákala, J., Vykouk, B.: Automatizácia a samočinné riadenie.
49IB19665
Publikované práce
Frankovič, B., Petráš, Š., Skákala, J., Vykouk, B.: Automatisierung und selbsttätige Steuerung.
50IB19665
Publikované práce
Frankovič, B., Koňakovský, R.: Bang-bang riadenie sústavy so spätnými väzbami (Kybernetika, roč. II., č. 6)
51IB19665
Publikované práce
Frankovič, B.: Poznámky k dynamickému optimálnemu riadeniu spojitých výrobných procesov (Strojnícky časopis, roč. XVII, č. 3).
52IB19675
Publikované práce
Frankovič, B.: Praktické použitie princípu maxima pre optimálne riadenie chemických procesov (Zborník referátov z konferencie o využití samočinných počítačov pre riadenie výrobných procesov, Bratislava 1967, Slovensko).
53IB19685
Publikované práce
Frankovič, B.: Prvky adaptácie pri priamom riadení počítačom /DDC) (Automatizácia nespojitých výrobných procesov).
54IB19695
Publikované práce
Frankovič, B., Šutek, Ľ., Vykouk, B.: Koncepčný návrh identifikácie a riadenia výroby polyamidového kordového hodvábu v n.p. Chemlon.
55IB19695
Publikované práce
Frankovič, B.: Možnosti použitia metód adaptácie pre sústavy priamo riadené počítačom (Strojnícky časopis, roč. XXI, č. 1).
56IB19695
Publikované práce
Šutek, Ľ., Frankovič, B.: The design of a control algorithm for the process of urea production (Chemical and Allied General, materiály z konferencie Medzinárodnej federácie pre automatické riedenie, Varšava, 16.VI.–21.VI.1969, Poľsko).
57IB19705
Publikované práce
Frankovič, B., Rusnaková, E.: Identifikácia a riadenie v uzavretom adaptívnom obvode, využitím kombinácie rekurzívnych rozhodovacích metód.
58IB19705
Publikované práce
Frankovič, B.: La commande optimale du processus de la production du cable de ragonne en polyamide (Materiál z konferencie Compcontrol 70, Miškolc, 7.VII–11.VII.1970, Maďarsko).
59IB19706
Publikované práce
Šutek, Ľ., Frankovič, B., Kneppo, I., Koňakovský, R., Jangl, P.: Vypracovanie návrhu optimálneho riadenia výroby močoviny v n.p. Duslo Šaľa.
60IB19716
Publikované práce
Frankovič, B., Rusnaková, E.: Identifikácia a riadenie v uzavretom adaptívnom obvode, využitím kombinácie rekurzívnych rozhodovacích metód (Zborník 3. sympózia SKS Kybernetické aspekty problémov identifikácie, Vysoké Tatry, október 1971, Slovensko).
61IB19726
Publikované práce
Frankovič, B.: Choice of algorithms on the basis of predicting their success-fulness (Materiál z konferencie Automatizační a regulační systémy, Ostrava, 10.IV.–15.IV.1972, Česká republika).
62IB19726
Publikované práce
Frankovič, B., Rusnaková, E.: Model pre určenie k-tej najlepšej stratégie riadenia (Zborník 4. sympózia SKS Kybernetické aspekty informácie a modelovania, Rajecké Teplice, september 1972, Slovensko).
63IB19736
Publikované práce
Frankovič, B.: Adaptibilita v riadení procesov (Kybernetické aspekty živých systémov).
64IB19746
Publikované práce
Rusnaková, E., Frankovič, B.: Automatic model of an adaptive control algorithm (Materiál z konferencie Diskrétne systémy, Riga, 30.IX.–4.X.1974, Zväz sovietskych socialistických republík).
65IB19746
Publikované práce
Frankovič, B., Šutek, Ľ.: Riadenie technologických procesov a jeho dopad na ekonomiku výroby (Zborník 6. sympózia SKS Kybernetické aspekty ekonomicky organizovaných systémov, Stará Lesná, 23.X.–25.X.1974, Slovensko).
66IB19766
Publikované práce
Frankovič, B.: Aplikácia algoritmu adaptívneho riadenia pre prípad destilačnej kolóny (Zborník 7. sympózia SKS O aplikáciách teoretických princípov kybernetiky, Bratislava, január 1974, Slovensko).
67IB19766
Publikované práce
Frankovič, B.: Použitie výrobnej siete pri vypracovaní návrhu riadenia výrobných procesov (Strojnícky časopis, roč. XXVII, č. 6).
68IB19766
Publikované práce
Frankovič, B.: Optimálne riadenie sklárskej vane ako mnohoparametrovej sústavy (Zborník referátov Výpočtová technika v sklárskom priemysle, Bratislava, január 1976).
69IB19766
Publikované práce
Frankovič, B.: Úvahy o vzťahoch medzi riadenými sústavami, algoritmami riadenia a automatmi (Acta cybernetica, č. 3)
70IB19786
Publikované práce
Frankovič, B.: Model adaptívneho výpočtového algoritmu (Acta cybernetica, č. 4).
71IB19807
Publikované práce
Frankovič, B., Pupák, A.: Návrh algoritmu adaptívneho riadenia s referenčným modelom s uvažovaním riadenia výpalu v tunelovej peci (Acta cybernetica, č. 7).
72IB19827
Publikované práce
Frankovič, B.: Adaptívne a učiace sa systémy riadenia.
73IB19837
Publikované práce
Sebestyénová, J., Fogel, J., Frankovič, B.: Skúmanie dynamických vlastností robota simuláciou na hybridnom výpočtovom systéme (Automatizace, roč. XXVI, č. 4).
74IB19867
Publikované práce
Frankovič, B.: Automatizácia montáže robotmi (Strojárska ročenka).
75IB19877
Publikované práce
Kolektív autorov za redakcie Ľ. Csáderovej.: Kybernetické systémy (Elektrotechnický náučný slovník 4 zv.).
76IB19887
Publikované práce
Frankovič, B.: Význam modelovania a simulácie pri návrhu riadenia inteligentných systémov (Kybernetika a informatika, roč. I, č. 2).
77IB19887
Publikované práce
Frankovič, B.: Modelovania a simulácia – základné články automatizovaných závodov (Materiál z konferencie Technická tvorivá práca na prechode k 21. storočiu, Bratislava, 1988, Slovensko).
78IB19887
Publikované práce
Frankovič, B.: Objektívne kritériá pre vypracovanie inteligentných robotických komplexov (Materiál z 14. sympózia SKS Kybernetika a informatika, Zuberec, 1988, Slovensko).
79IB19887
Publikované práce
Frankovič, B.: Problémy určenia činnosti inteligentného stroja (robota) na základe určitého kritéria (Zborník prác z 1. vedeckej konferencie Elektrotechnickej fakulty SVŠT Elektrotechnika 88, Bratislava, 26.I.–27.I.1988, Slovensko).
80IB19907
Publikované práce
Frankovič, B.: Simulácia, prostriedok pre prediktívne riadenie (Zborník prednášok Vývojové tendencie kybernetiky a jej vzťah k príbuzným vedným odborom, Stará Lesná, 11.IX.–13.IX.1990, Slovensko).
81IB19917
Publikované práce
Frankovič, B., Tamaši, P., Galát, R.: An intelligent system for modeling and simulation of flexible manufacturing systems and robots (Materiál z konferencie o inteligentných systémoch CIS`91, Vesprím, 25.IX.–27.IX.1991, Maďarsko).
82IB19917
Publikované práce
Frankovič, B.: Modelovanie a simulácie – prostriedky pre návrh, overenie a adaptáciu riadenia procesov (Kybernetika a informatika, roč. IV, č. 1/2).
83IB19927
Publikované práce
Frankovič, B.: Modellek és szimulációs programok helye a diszkrét folyamatok értékelésében (Výber prednášok z III. Vedeckého zjazdu, Budapešť, 14.VIII.–18.VIII.1992, Maďarsko, 1992).
84IB19947
Publikované práce
Frankovič, B., Labátová, S.: Method for determining of unexpected faults of robotics cells in flexible manufacturing systems (FMS) (Materiál z konferencie Proceedings of the Third International Symposium on Measurement and Control in Robotics, Turín, 21.IX.–24.IX.1993, Taliansko).
85IB19947
Publikované práce
Veselý, V., Frankovič, B.: Simple adaptive decentralized controllers for non-linear systems (Elektrotechnický časopis, roč. VL, č. 2).
86IB19957
Publikované práce
Labátová, S., Frankovič, B.: Decision on the basis of reliability development in the design of flexible manufacturing system (Materiál z konferencie ISMCR ´95, Smolenice, 12.VI.–16.VI.1995, Slovensko).
87IB19957
Publikované práce
Frankovič, B.: The survey about the role of modelling, simulation, reasoning and decision in the design of FMS control (Materiál z konferencie ISMCR '95, Smolenice, 12.VI.–16.VI.1995, Slovensko).
88IB19957
Publikované práce
Frankovič, B., Labátová, S.: The role of modelling, simulation and decision in design of flexible manufacturing system control (Materiál z konferencie Proceedings of the third international conference on artificial intelligence applications, Káhira, 4.I.–7.I.1995, Egypt).
89IB19987
Publikované práce
Frankovič, B.: History of automation and trends in modelling and control of processes (Elektrotechnický časopis, roč. IL, č. 7–8).
90IB19987
Publikované práce
Kolektív autorov za redakcie B. Frankoviča.: Trends in control theory and applications.
91IB19997
Publikované práce
Frankovič, B.: Automation and control theory in Slovakia ( Zborník zo slovensko-rakúskeho seminára venovaného automatizácii, Smolenice, 12.III.–13.III.1999, Slovensko).
92IB20008
Publikované práce
Frankovič, B., Labátová, S.: Scheduling and control problem solution in discrete production systems (Research Advances in Cybernetics).
93IB20018
Publikované práce
Frankovič, B.: Az informatika és az automatizáció néhány feladata az előttünk álló században (Jövőkék 2000).
94IB20028
Publikované práce
Frankovič, B., Budinská, I., Dang, T. T.: Optimal agent coalition structures in production system (Materiál z konferencie International Carpathian Control Conference ICCC 2002, Malenovice, 27.V.–30.V.2002, Česká republika).
95IB20038
Publikované práce
Dang, T. T., Frankovič, B., Budinská, I.: Optimal creation of agent coalitions for manufacturing and control (Computing and Informatics, roč. XXII, č. 1).
96IB20068
Publikované práce
Frankovič, B.: Aj medzi agentami vznikajú koalície (AT & P Journal, roč. XIII, č. 1).
97IB20068
Publikované práce
Dang, T. T., Frankovič, B., Budinská, I.: Using heuristic search for solving single machine batch processing problems (Computing and Informatics, roč. XXV)
98IB20068
Publikované práce
Frankovič, B.: Slovensko zbohatne len prácou hláv (Pravda, XVI/230).
99IB20088
Publikované práce
Frankovič, B., Dang, T. T., Budinská, I.: Agents coalitions based on a dynamic programming approach (Acta Polytechnica Hungarica, roč.V, č. 2).