Logo ÚA SAVLogo SAV
ÚA SAV » Fondy » Osobné fondy » Frankovič, Baltazár
Informácie o fondeÚvod k inventáru
Inventár
PDF súbor
SignatúraČasový rozsahškatuľa
Názov IJ
Popis IJ

193IIIB1933–195323
Školské doklady
Zošity z matematiky; písanka; literatúra; gymnaziálne ročenky; vysokoškolské skriptá; výkazy o štúdiu na gymnáziu, vysokej škole; gymnaziálne vysvedčenia; potvrdenia o návšteve školy; imatrikulačný list; vysvedčenie o záverečnej skúške na Vysokej škole technickej v Bratislave; inžiniersky diplom.