Logo ÚA SAVLogo SAV
ÚA SAV » Fondy » Osobné fondy » Frankovič, Baltazár
Informácie o fondeÚvod k inventáru
Inventár
PDF súbor
SignatúraČasový rozsahškatuľa
Názov IJ
Popis IJ

190IIB1966–200822
Materiály z pedagogickej činnosti
Spolupráca s vysokými školami
Technická univerzita v Košiciach – Fakulta elektrotechniky a informatiky; Technická univerzita v Bratislave – Fakulta elektrotechniky a informatiky; Žilinská univerzita – Fakulta riadenia informatiky; Technická univerzita vo Viedni.
191IIB1989–199322
Materiály z pedagogickej činnosti
Prednášková činnosť
Teória automatického riadenia; Aplikačný programový systém; Prvky riadiacich systémov; Technické vybavenie systémov pre riadenie technologických procesov; Súčasný stav a budúce trendy vo vývoji robotických programovacích jazykov.