Logo ÚA SAVLogo SAV
Home » Fonds » Personal fonds » Frankovič, Baltazár
Information about fond
PDF file (slovak language)
SignatúraČasový rozsahškatuľa
Názov IJ
Popis IJ

39IB19593
Publikované práce
Výpočet nepredvídaného vypadnutia výkonu počtom pravdepodobnosti (Energetika, č. 6).
40IB19613
Publikované práce
Frankovič, B., Paulik, J.: Možnosti automatizácie smerového pohybu dobývacích kombajnov.
41IB19623
Publikované práce
Frankovič, B.: Príspevok k problému automatizácie uhoľných kombajnov (Automatizace, č. 3).
42IB19634
Publikované práce
Merva, M., Frankovič, B.: Problémy a racionálne schémy automatizácie čerpacích staníc v baniach (Výsledky banského výskumu).
43IB19634
Publikované práce
Frankovič, B.: Selektívna invariantnosť pri viacparametrových regulačných obvodoch (Strojnícky časopis, roč. XIV, č. 3).
44IB19634
Publikované práce
Koňakovský, R., Frankovič, B.: Optimalizácia pomocou analógových počítačov (Unicom Bulletin 3).
45IB19644
Publikované práce
Frankovič, B.: Statické optimálne riadenie spojitých výrobných procesov (Strojnícky časopis, roč. XV, č. 6).
46IB19654
Publikované práce
Frankovič, B., Koňakovský, R.: Niektoré závery teórie dynamického riadenia (Materiály medzinárodnej konferencie o diskrétnych systémoch automatizovaného riadenia, Praha, 9.VI.–12.VI.1965, Česká republika).
47IB19654
Publikované práce
Frankovič, B.: Niektoré optimalizačné metódy pre statické a dynamické optimálne riadenie (Výskumné problémy technickej kybernetiky a mechaniky).
48IB19664
Publikované práce
Frankovič, B., Petráš, Š., Skákala, J., Vykouk, B.: Automatizácia a samočinné riadenie.
49IB19665
Publikované práce
Frankovič, B., Petráš, Š., Skákala, J., Vykouk, B.: Automatisierung und selbsttätige Steuerung.
50IB19665
Publikované práce
Frankovič, B., Koňakovský, R.: Bang-bang riadenie sústavy so spätnými väzbami (Kybernetika, roč. II., č. 6)
51IB19665
Publikované práce
Frankovič, B.: Poznámky k dynamickému optimálnemu riadeniu spojitých výrobných procesov (Strojnícky časopis, roč. XVII, č. 3).
52IB19675
Publikované práce
Frankovič, B.: Praktické použitie princípu maxima pre optimálne riadenie chemických procesov (Zborník referátov z konferencie o využití samočinných počítačov pre riadenie výrobných procesov, Bratislava 1967, Slovensko).
53IB19685
Publikované práce
Frankovič, B.: Prvky adaptácie pri priamom riadení počítačom /DDC) (Automatizácia nespojitých výrobných procesov).
54IB19695
Publikované práce
Frankovič, B., Šutek, Ľ., Vykouk, B.: Koncepčný návrh identifikácie a riadenia výroby polyamidového kordového hodvábu v n.p. Chemlon.
55IB19695
Publikované práce
Frankovič, B.: Možnosti použitia metód adaptácie pre sústavy priamo riadené počítačom (Strojnícky časopis, roč. XXI, č. 1).
56IB19695
Publikované práce
Šutek, Ľ., Frankovič, B.: The design of a control algorithm for the process of urea production (Chemical and Allied General, materiály z konferencie Medzinárodnej federácie pre automatické riedenie, Varšava, 16.VI.–21.VI.1969, Poľsko).
57IB19705
Publikované práce
Frankovič, B., Rusnaková, E.: Identifikácia a riadenie v uzavretom adaptívnom obvode, využitím kombinácie rekurzívnych rozhodovacích metód.
58IB19705
Publikované práce
Frankovič, B.: La commande optimale du processus de la production du cable de ragonne en polyamide (Materiál z konferencie Compcontrol 70, Miškolc, 7.VII–11.VII.1970, Maďarsko).
59IB19706
Publikované práce
Šutek, Ľ., Frankovič, B., Kneppo, I., Koňakovský, R., Jangl, P.: Vypracovanie návrhu optimálneho riadenia výroby močoviny v n.p. Duslo Šaľa.
60IB19716
Publikované práce
Frankovič, B., Rusnaková, E.: Identifikácia a riadenie v uzavretom adaptívnom obvode, využitím kombinácie rekurzívnych rozhodovacích metód (Zborník 3. sympózia SKS Kybernetické aspekty problémov identifikácie, Vysoké Tatry, október 1971, Slovensko).
61IB19726
Publikované práce
Frankovič, B.: Choice of algorithms on the basis of predicting their success-fulness (Materiál z konferencie Automatizační a regulační systémy, Ostrava, 10.IV.–15.IV.1972, Česká republika).
62IB19726
Publikované práce
Frankovič, B., Rusnaková, E.: Model pre určenie k-tej najlepšej stratégie riadenia (Zborník 4. sympózia SKS Kybernetické aspekty informácie a modelovania, Rajecké Teplice, september 1972, Slovensko).
63IB19736
Publikované práce
Frankovič, B.: Adaptibilita v riadení procesov (Kybernetické aspekty živých systémov).
64IB19746
Publikované práce
Rusnaková, E., Frankovič, B.: Automatic model of an adaptive control algorithm (Materiál z konferencie Diskrétne systémy, Riga, 30.IX.–4.X.1974, Zväz sovietskych socialistických republík).
65IB19746
Publikované práce
Frankovič, B., Šutek, Ľ.: Riadenie technologických procesov a jeho dopad na ekonomiku výroby (Zborník 6. sympózia SKS Kybernetické aspekty ekonomicky organizovaných systémov, Stará Lesná, 23.X.–25.X.1974, Slovensko).
66IB19766
Publikované práce
Frankovič, B.: Aplikácia algoritmu adaptívneho riadenia pre prípad destilačnej kolóny (Zborník 7. sympózia SKS O aplikáciách teoretických princípov kybernetiky, Bratislava, január 1974, Slovensko).
67IB19766
Publikované práce
Frankovič, B.: Použitie výrobnej siete pri vypracovaní návrhu riadenia výrobných procesov (Strojnícky časopis, roč. XXVII, č. 6).
68IB19766
Publikované práce
Frankovič, B.: Optimálne riadenie sklárskej vane ako mnohoparametrovej sústavy (Zborník referátov Výpočtová technika v sklárskom priemysle, Bratislava, január 1976).
69IB19766
Publikované práce
Frankovič, B.: Úvahy o vzťahoch medzi riadenými sústavami, algoritmami riadenia a automatmi (Acta cybernetica, č. 3)
70IB19786
Publikované práce
Frankovič, B.: Model adaptívneho výpočtového algoritmu (Acta cybernetica, č. 4).
71IB19807
Publikované práce
Frankovič, B., Pupák, A.: Návrh algoritmu adaptívneho riadenia s referenčným modelom s uvažovaním riadenia výpalu v tunelovej peci (Acta cybernetica, č. 7).
72IB19827
Publikované práce
Frankovič, B.: Adaptívne a učiace sa systémy riadenia.
73IB19837
Publikované práce
Sebestyénová, J., Fogel, J., Frankovič, B.: Skúmanie dynamických vlastností robota simuláciou na hybridnom výpočtovom systéme (Automatizace, roč. XXVI, č. 4).
74IB19867
Publikované práce
Frankovič, B.: Automatizácia montáže robotmi (Strojárska ročenka).
75IB19877
Publikované práce
Kolektív autorov za redakcie Ľ. Csáderovej.: Kybernetické systémy (Elektrotechnický náučný slovník 4 zv.).
76IB19887
Publikované práce
Frankovič, B.: Význam modelovania a simulácie pri návrhu riadenia inteligentných systémov (Kybernetika a informatika, roč. I, č. 2).
77IB19887
Publikované práce
Frankovič, B.: Modelovania a simulácia – základné články automatizovaných závodov (Materiál z konferencie Technická tvorivá práca na prechode k 21. storočiu, Bratislava, 1988, Slovensko).
78IB19887
Publikované práce
Frankovič, B.: Objektívne kritériá pre vypracovanie inteligentných robotických komplexov (Materiál z 14. sympózia SKS Kybernetika a informatika, Zuberec, 1988, Slovensko).
79IB19887
Publikované práce
Frankovič, B.: Problémy určenia činnosti inteligentného stroja (robota) na základe určitého kritéria (Zborník prác z 1. vedeckej konferencie Elektrotechnickej fakulty SVŠT Elektrotechnika 88, Bratislava, 26.I.–27.I.1988, Slovensko).
80IB19907
Publikované práce
Frankovič, B.: Simulácia, prostriedok pre prediktívne riadenie (Zborník prednášok Vývojové tendencie kybernetiky a jej vzťah k príbuzným vedným odborom, Stará Lesná, 11.IX.–13.IX.1990, Slovensko).
81IB19917
Publikované práce
Frankovič, B., Tamaši, P., Galát, R.: An intelligent system for modeling and simulation of flexible manufacturing systems and robots (Materiál z konferencie o inteligentných systémoch CIS`91, Vesprím, 25.IX.–27.IX.1991, Maďarsko).
82IB19917
Publikované práce
Frankovič, B.: Modelovanie a simulácie – prostriedky pre návrh, overenie a adaptáciu riadenia procesov (Kybernetika a informatika, roč. IV, č. 1/2).
83IB19927
Publikované práce
Frankovič, B.: Modellek és szimulációs programok helye a diszkrét folyamatok értékelésében (Výber prednášok z III. Vedeckého zjazdu, Budapešť, 14.VIII.–18.VIII.1992, Maďarsko, 1992).
84IB19947
Publikované práce
Frankovič, B., Labátová, S.: Method for determining of unexpected faults of robotics cells in flexible manufacturing systems (FMS) (Materiál z konferencie Proceedings of the Third International Symposium on Measurement and Control in Robotics, Turín, 21.IX.–24.IX.1993, Taliansko).
85IB19947
Publikované práce
Veselý, V., Frankovič, B.: Simple adaptive decentralized controllers for non-linear systems (Elektrotechnický časopis, roč. VL, č. 2).
86IB19957
Publikované práce
Labátová, S., Frankovič, B.: Decision on the basis of reliability development in the design of flexible manufacturing system (Materiál z konferencie ISMCR ´95, Smolenice, 12.VI.–16.VI.1995, Slovensko).
87IB19957
Publikované práce
Frankovič, B.: The survey about the role of modelling, simulation, reasoning and decision in the design of FMS control (Materiál z konferencie ISMCR '95, Smolenice, 12.VI.–16.VI.1995, Slovensko).
88IB19957
Publikované práce
Frankovič, B., Labátová, S.: The role of modelling, simulation and decision in design of flexible manufacturing system control (Materiál z konferencie Proceedings of the third international conference on artificial intelligence applications, Káhira, 4.I.–7.I.1995, Egypt).
89IB19987
Publikované práce
Frankovič, B.: History of automation and trends in modelling and control of processes (Elektrotechnický časopis, roč. IL, č. 7–8).
90IB19987
Publikované práce
Kolektív autorov za redakcie B. Frankoviča.: Trends in control theory and applications.
91IB19997
Publikované práce
Frankovič, B.: Automation and control theory in Slovakia ( Zborník zo slovensko-rakúskeho seminára venovaného automatizácii, Smolenice, 12.III.–13.III.1999, Slovensko).
92IB20008
Publikované práce
Frankovič, B., Labátová, S.: Scheduling and control problem solution in discrete production systems (Research Advances in Cybernetics).
93IB20018
Publikované práce
Frankovič, B.: Az informatika és az automatizáció néhány feladata az előttünk álló században (Jövőkék 2000).
94IB20028
Publikované práce
Frankovič, B., Budinská, I., Dang, T. T.: Optimal agent coalition structures in production system (Materiál z konferencie International Carpathian Control Conference ICCC 2002, Malenovice, 27.V.–30.V.2002, Česká republika).
95IB20038
Publikované práce
Dang, T. T., Frankovič, B., Budinská, I.: Optimal creation of agent coalitions for manufacturing and control (Computing and Informatics, roč. XXII, č. 1).
96IB20068
Publikované práce
Frankovič, B.: Aj medzi agentami vznikajú koalície (AT & P Journal, roč. XIII, č. 1).
97IB20068
Publikované práce
Dang, T. T., Frankovič, B., Budinská, I.: Using heuristic search for solving single machine batch processing problems (Computing and Informatics, roč. XXV)
98IB20068
Publikované práce
Frankovič, B.: Slovensko zbohatne len prácou hláv (Pravda, XVI/230).
99IB20088
Publikované práce
Frankovič, B., Dang, T. T., Budinská, I.: Agents coalitions based on a dynamic programming approach (Acta Polytechnica Hungarica, roč.V, č. 2).