Logo ÚA SAVLogo SAV
ÚA SAV » Fondy » Osobné fondy » Štúr, Ivan
Informácie o fondeÚvod k inventáru
Inventár
PDF súbor
Názov fondu:Štúr, Ivan – osobný fond
Skrátený názov fondu:Štúr, Ivan – o. f.
Evidenčné číslo:SK_1213_37146
Pôvodca:Prof. PhDr. Ivan Štúr, CSc.
Klasifikačná schéma:M – Rodiny a osoby
M/II - Osoby
Pomôcka:inventár
Časový rozsah:1933–2015 (2018)
Rozsah:0,25 bm. (2 kr.)
Počet inventárnych jednotiek:28
Spracovateľ:Hučko, Ján
Zostavovateľ pomôcky:Hučko, Ján
Schvaľovateľ:Gubášová Baherníková, Jana
Rok spracovania:2019
Stav k:31.VIII.2019
Príbuzné fondy: Vedecké kolégiá – 8. organizačné obdobie ((1975) 1993-1999)
Štúr, Svätopluk – osobný fond ((1848) 1901–1981 (2002))
Štúrová-Kuklová, Božena – osobný fond (1899–1977 (2012))

Ivan Štúr – psychológ, vysokoškolský pedagóg

* 24. VII. 1933, Praha
† 14. XII. 2015, Bratislava

Profesor psychológie Ivan Štúr patril k uznávaným odborníkom v problematike psychológie dieťaťa a mladistvého, dospievajúceho človeka. Dlhé roky pôsobil aj ako praktický odborník na Psychologickej výchovnej klinike a v Nemocnici s poliklinikou v Bratislave. Po ukončení Pedagogickej fakulty Slovenskej univerzity v Bratislave (1955) absolvoval na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského štúdium psychológie (1960). Ivan Štúr publikoval množstvo odborných štúdií a vedecko-populárnych článkov s problematikou detského dospievania, prepojenia rodiny a školy a celkovej problematiky určujúcich atribútov vývinovej psychológie. V roku 1990 sa stal docentom a roku 1998 bol prezidentom Slovenskej republiky Michalom Kováčom vymenovaný profesorom pre odbor psychológia. V rokoch 1990 – 1995 bol predsedom Vedeckého kolégia SAV pre psychológiu a pedagogiku.