Logo ÚA SAV Logo SAV

Služby pre organizácie SAV

Poskytovanie informácií

Ústredný archív SAV na základe žiadosti vyhľadáva pre zamestnancov organizácií SAV údaje z archívnych dokumentov pre úradné a prevádzkové potreby. Údaje poskytuje formou odpisu, výpisu, potvrdenia alebo kópie archívneho dokumentu (§41 Zákona 628/2002 Z.z.).


Predarchívna starostlivosť

Ústredný archív SAV zabezpečuje pre organizácie SAV metodické usmernenia, poradenstvo a konzultácie v oblasti správy registratúry, služby predarchívnej starostlivosti a preberá do trvalej úschovy archívne dokumenty vzniknuté z ich činnosti.

Štátny odborný dozor v organizáciách SAV vykonáva Ministerstvo vnútra SR, Odbor archívov a registratúr.

Postup pri správe registratúry v SAV a jej organizáciách upravuje Registratúrny poriadok SAV v súlade s platnou legislatívou. Súčasťou Registratúrneho poriadku je aj Registratúrny plán, podľa ktorého je potrebné registratúru organizácie SAV usporadúvať do vecných skupín.

Bádateľňa
telefón: +421 (2) 54775665
e-mail: archsekr@savba.sk

Pondelok: 8:00-15:00
Utorok: 8:00-15:00
Streda: 8:00-15:00
Štvrtok: 8:00-15:00
Piatok: 8:00-12:00


Zobraziť Ústredný archív SAV
na väčšej mape


GPS: 48°10'03''N 17°04'23''E