Logo ÚA SAVLogo SAV
ÚA SAV » Fondy » Fondy spolkov a vedeckých spoločností » Slovenská botanická spoločnosť pri SAV
Informácie o fondeÚvod k inventáru
Inventár
Názov fondu:Slovenská botanická spoločnosť pri Slovenskej akadémii vied
Skrátený názov fondu:
Evidenčné číslo:
Pôvodca:
Klasifikačná schéma:
Pomôcka:inventár
Časový rozsah:1955-1982
Rozsah:7 kr.
Počet inventárnych jednotiek:123
Spracovateľ:Mihalovičová, M.
Zostavovateľ pomôcky:
Schvaľovateľ:
Rok spracovania:1989
Stav k:23.X.2017
Príbuzné fondy: