Logo ÚA SAVLogo SAV
ÚA SAV » Fondy » Fondy spolkov a vedeckých spoločností » Slovenská botanická spoločnosť pri SAV
Informácie o fondeÚvod k inventáru
Inventár
SignatúraČasový rozsahškatuľa
Názov IJ
Popis IJ

8B II19692
Valné zhromaždenia spoločnosti
Zápisnica z valného zhromaždenia Slovenskej botanickej spoločnosti z 22.V.
9B II19712
Valné zhromaždenia spoločnosti
Zápisnica z valného zhromaždenia Slovenskej botanickej spoločnosti z 26.III.
10B II19732
Valné zhromaždenia spoločnosti
Zápisnica z valného zhromaždenia Slovenskej botanickej spoločnosti z 14.XII.
11B II19742
Valné zhromaždenia spoločnosti
Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia Slovenskej botanickej spoločnosti z 20.II.
12B II19822
Valné zhromaždenia spoločnosti
Zápisnica z valného zhromaždenia Slovenskej botanickej spoločnosti z 20.IV.