Logo ÚA SAVLogo SAV
ÚA SAV » Fondy » Fondy spolkov a vedeckých spoločností » Slovenská botanická spoločnosť pri SAV
Informácie o fondeÚvod k inventáru
Inventár
SignatúraČasový rozsahškatuľa
Názov IJ
Popis IJ

81B VI19576
Spolupráca s ČSAV
Zápisnica zo zasadnutia ústredného výboru Československej botanickej spoločnosti.
82B VI19596
Spolupráca s ČSAV
Zápisnice zo zasadnutia ústredného výboru Československej botanickej spoločnosti.
83B VI19606
Spolupráca s ČSAV
Zápisnice zo zasadnutia ústredného výboru Československej botanickej spoločnosti; zápisnica z valného zhromaždenia Československej botanickej spoločnosti; správa o činnosti Československej botanickej spoločnosti za r. 1960.
84B VI19616
Spolupráca s ČSAV
Zápisnice zo zasadnutí ústredného výboru Československej botanickej spoločnosti; správa o činnosti Československej botanickej spoločnosti za r. 1961.
85B VI19626
Spolupráca s ČSAV
Zápisnice zo zasadnutí ústredného výboru Československej botanickej spoločnosti; správa o činnosti Československej botanickej spoločnosti za r. 1962; zápisnica z valného zhromaždenia Československej botanickej spoločnosti.
86B VI19636
Spolupráca s ČSAV
Zápisnice zo zasadnutí ústredného výboru Československej botanickej spoločnosti; správa o činnosti Československej botanickej spoločnosti za r. 1963.
87B VI19646
Spolupráca s ČSAV
Zápisnice zo zasadnutí Ústredného výboru Československej botanickej spoločnosti; zápisnica z valného zhromaždenia Československej botanickej spoločnosti; správa o činnosti Československej botanickej spoločnosti za r. 1964.
88B VI19666
Spolupráca s ČSAV
Zápisnica z valného zhromaždenia Československej botanickej spoločnosti; zápisnice zo zasadnutí ústredného výboru Československej biologickej spoločnosti; správa o činnosti Československej botanickej spoločnosti za r. 1965.
89B VI19666
Spolupráca s ČSAV
Zápisnica z valného zhromaždenia Československej botanickej spoločnosti; zápisnice zo zasadnutí ústredného výboru Československej botanickej spoločnosti.
90B VI19676
Spolupráca s ČSAV
Zápisnice zo zasadnutí ústredného výboru Československej botanickej spoločnosti; zápisnice z valného zhromaždenia Československej botanickej spoločnosti; správa o činnosti Československej botanickej spoločnosti za r. 1966.
91B VI19686
Spolupráca s ČSAV
Správa o činnosti Československej botanickej spoločnosti za r. 1967; zápisnica z valného zhromaždenia Československej botanickej spoločnosti.
92B VI19696
Spolupráca s ČSAV
Správa o činnosti Československej botanickej spoločnosti za r. 1968; zápisnica zo zasadnutia ústredného výboru Československej botanickej spoločnosti; zápisnica z valného zhromaždenia Československej botanickej spoločnosti.
93B VI19707
Spolupráca s ČSAV
Zápisnice zo zasadnutí ústredného výboru Československej botanickej spoločnosti.
94B VI19717
Spolupráca s ČSAV
Správa o činnosti Československej botanickej spoločnosti za r. 1971; návrh RNDr. D. Magica za člena ústredného výboru Československej botanickej spoločnosti.
95B VI19727
Spolupráca s ČSAV
Zápisnica zo zasadnutia ústredného výboru Československej botanickej spoločnosti.
96B VI19737
Spolupráca s ČSAV
Zápisnice zo zasadnutí ústredného výboru Československej botanickej spoločnosti; správa o činnosti Československej botanickej spoločnosti za r. 1973.
97B VI19747
Spolupráca s ČSAV
Zápisnice zo zasadnutí ústredného výboru Československej botanickej spoločnosti.
98B VI19757
Spolupráca s ČSAV
Zápisnice zo schôdzí ústredného výboru Československej botanickej spoločnosti.
99B VI19787
Spolupráca s ČSAV
Zápisnice zo zasadnutia predsedníctva Československej botanickej spoločnosti; zápisnice zo zasadnutí ústredného výboru Československej botanickej spoločnosti; správa o činnosti Československej botanickej spoločnosti za r. 1978.
100B VI19797
Spolupráca s ČSAV
Zápisnice zo zasadnutí ústredného výboru Československej botanickej spoločnosti; zápisnica zo spoločnej schôdze predsedníctva Slovenskej botanickej spoločnosti a Československej botanickej spoločnosti.
101B VI19807
Spolupráca s ČSAV
Správa o činnosti Československej botanickej spoločnosti za r. 1979; zápisnica zo zasadnutia predsedníctva Československej botanickej spoločnosti; zápisnica zo schôdze ústredného výboru Československej botanickej spoločnosti; zápisnica zo spoločnej schôdze predsedníctva Československej botanickej spoločnosti a Slovenskej botanickej spoločnosti.
102B VI19817
Spolupráca s ČSAV
Správa o činnosti Československej botanickej spoločnosti za r. 1980; zápisnice zo zasadnutí ústredného výboru Československej botanickej spoločnosti.
103B VI19827
Spolupráca s ČSAV
Správa o činnosti Československej botanickej spoločnosti za r. 1981; zápisnica zo spoločnej schôdze predsedníctva Československej botanickej spoločnosti a Slovenskej botanickej spoločnosti; zápisnica zo zasadnutia ústredného výboru Československej botanickej spoločnosti.