Logo ÚA SAVLogo SAV
ÚA SAV » Fondy » Fondy spolkov a vedeckých spoločností » Slovenská botanická spoločnosť pri SAV
Informácie o fondeÚvod k inventáru
Inventár
SignatúraČasový rozsahškatuľa
Názov IJ
Popis IJ

3B I19551
Organizačný materiál
Zápisnica z ustanovujúcej schôdze Československej botanickej spoločnosti na Slovensku.
4B I19691
Organizačný materiál
Návrh na vytvorenie pracovnej skupiny pre výskum vplyvu človeka na rastlinstvo.
5B I19721
Organizačný materiál
Návrh na zmenu Stanov Slovenskej botanickej spoločnosti.
6B I19771
Organizačný materiál
Návrh na ustanovenie pracovnej skupiny rastlinnej cytológie.
7B I19782
Organizačný materiál
Organizačný poriadok Slovenskej botanickej spoločnosti pri SAV; organizačná štruktúra Slovenskej botanickej spoločnosti pri SAV.