Logo ÚA SAVLogo SAV
ÚA SAV » Fondy » Fondy spolkov a vedeckých spoločností » Slovenská botanická spoločnosť pri SAV
Informácie o fondeÚvod k inventáru
Inventár
SignatúraČasový rozsahškatuľa
Názov IJ
Popis IJ

104B VII19597
Hospodárska agenda
Finančný rozpočet Československej botanickej spoločnosti na Slovensku na r. 1960.
105B VII19617
Hospodárska agenda
Oznámenie o pridelení finančných prostriedkov.
106B VII19627
Hospodárska agenda
Správa o hospodárení Slovenskej botanickej spoločnosti za obdobie 1959–1962 + rozpis finančného rozpočtu na r. 1962; finančný rozpočet Československej botanickej spoločnosti na Slovensku na r. 1963.
107B VII19637
Hospodárska agenda
Zápisnica inventarizačnej komisie; rozpis finančného rozpočtu na r. 1963.
108B VII19647
Hospodárska agenda
Zápisnica inventarizačnej komisie; rozpis finančného rozpočtu v r. 1964.
109B VII19657
Hospodárska agenda
Záznam z odovzdávania a preberania spisového materiálu a majetku Československej botanickej spoločnosti pri SAV; finančný rozpočet spoločnosti na r. 1965.
110B VII19667
Hospodárska agenda
Rozpis finančného rozpočtu na r. 1966; oznámenie o znížení finančného rozpočtu na r. 1966.
111B VII19677
Hospodárska agenda
Oznámenie o pridelení finančných prostriedkov na r. 1967; finančný rozpočet Slovenskej botanickej spoločnosti na r. 1967.
112B VII19687
Hospodárska agenda
Oznámenie o pridelení finančných prostriedkov.
113B VII19697
Hospodárska agenda
Finančný rozpočet Slovenskej botanickej spoločnosti na r. 1969; oznámenie o zvýšení finančného rozpočtu na r. 1969.
114B VII19707
Hospodárska agenda
Finančný rozpočet Slovenskej botanickej spoločnosti na r. 1970; oznámenie o zvýšení finančného rozpočtu na r. 1970.
115B VII19717
Hospodárska agenda
Správa o výsledku revízie hospodárenia v Slovenskej botanickej spoločnosti; správa o hospodárení v Slovenskej botanickej spoločnosti; záznam z odovzdávania spisového materiálu a majetku Slovenskej botanickej spoločnosti.
116B VII19727
Hospodárska agenda
Oznámenie o pridelení finančných prostriedkov; finančný rozpočet Slovenskej botanickej spoločnosti na r. 1972.
117B VII19737
Hospodárska agenda
Oznámenie o pridelení finančných prostriedkov.
118B VII19747
Hospodárska agenda
Oznámenie o pridelení finančných prostriedkov.
119B VII19757
Hospodárska agenda
Finančný rozpočet Slovenskej botanickej spoločnosti na r. 1975; oznámenie o zvýšení finančného rozpočtu na r. 1975.
120B VII19787
Hospodárska agenda
Finančný rozpočet Slovenskej botanickej spoločnosti na r. 1978; úprava finančného rozpočtu na r. 1978; zápis o inventarizácii hospodárskych prostriedkov Slovenskej botanickej spoločnosti.
121B VII19797
Hospodárska agenda
Finančný rozpočet Slovenskej botanickej spoločnosti na r. 1979; správa revíznej komisie o finančnom hospodárení Slovenskej botanickej spoločnosti v r. 1979.
122B VII19807
Hospodárska agenda
Finančný rozpočet Slovenskej botanickej spoločnosti na r. 1980.
123B VII19817
Hospodárska agenda
Oznámenie o pridelení finančných prostriedkov.