Logo ÚA SAVLogo SAV
ÚA SAV » Fondy » Fondy spolkov a vedeckých spoločností » Slovenská botanická spoločnosť pri SAV
Informácie o fondeÚvod k inventáru
Inventár
SignatúraČasový rozsahškatuľa
Názov IJ
Popis IJ

58B V19555
Členská agenda
Prihlášky nových členov.
59B V19595
Členská agenda
Prihlášky nových členov.
60B V19605
Členská agenda
Prihlášky nových členov; zoznam členov; oznámenie zmeny adresy.
61B V19615
Členská agenda
Prihlášky nových členov; zoznam členov.
62B V19625
Členská agenda
Prihlášky nových členov; zoznam členov; oznámenie zmeny adresy.
63B V19635
Členská agenda
Prihlášky nových členov; zoznam členov.
64B V19645
Členská agenda
Prihlášky nových členov; zoznam členov.
65B V19655
Členská agenda
Prihlášky nových členov; odhlásenie členstva.
66B V19665
Členská agenda
Zoznam členov; prihlášky nových členov; odhlásenie členstva.
67B V19675
Členská agenda
Prihlášky nových členov.
68B V19685
Členská agenda
Prihlášky nových členov; odhlásenie členstva.
69B V19695
Členská agenda
Prihlášky nových členov; odhlásenie členstva.
70B V19705
Členská agenda
Zoznam členov; odhlásenie členstva.
71B V19715
Členská agenda
Prihlášky nových členov; odhlásenie členstva.
72B V19726
Členská agenda
Prihlášky nových členov; odhlásenie členstva.
73B V19736
Členská agenda
Prihlášky nových členov; odhlásenie členstva.
74B V19746
Členská agenda
Odhlásenie členstva; prihlášky nových členov.
75B V19756
Členská agenda
Prihlášky nových členov; návrh na odmenu; žiadosť o uvoľnenie z funkcie.
76B V19776
Členská agenda
Návrh na odmenu.
77B V19786
Členská agenda
Odhlásenie členstva.
78B V19796
Členská agenda
Návhy na odmenu; odhlásenie členstva; zoznam členov, ktorí nezaplatili členské príspevky za obdobie 1975–1979; návrh na udelenie čestnej plakety SAV „Za zásluhy v biologických vedách“ (doc. RNDr. J. Futák).
79B V19806
Členská agenda
Prihlášky nových členov; odhlásenie členstva; zoznam členov, ktorí nezaplatili členské príspevky za obdobie 1975–1980.
80B V19816
Členská agenda
Zoznam členov, ktorí nezaplatili členské príspevky za obdobie 1975–1981.