Logo ÚA SAVLogo SAV
ÚA SAV »
Informácie o fondeÚvod k inventáru
Inventár
SignatúraČasový rozsahškatuľa
Popis IJ

129V.8.IV.196322
Acta archaeologica carpathica. [ 1 ks ]
130V.196122
Advokátní poradna – pobočka Písek. [ 2 ks ]
131V.11.IX.193922
Akademické kníhkupectvo. [ 1 ks ]
132V.24.I.194922
Bauman, B. [ 1 ks ]
133V.10.III.–15.IV.196322
Berkopec, A. [ 2 ks ]
134V.s.d.22
Bolezek, E. [ 1 ks ]
135V.28.I.196322
Borkovec, A. [ 2 ks ]
136V.25.III.193722
Bohm, J. [ 1 ks ]
137V.195822
Bundessammlung von medaillen Munzen und Geldzeichen. [ 1 ks ]
138V.195822
Castelia, K. [ 1 ks ]
139V.195922
Cejpek, J. [ 1 ks ]
140V.4.III.194322
Corsi superiori di studi Romani. [ 1 ks ]
141V.1960–196222
Čaplovič, P. [ 4 ks ]
142V.16.VI.195422
Čarnecký, R. [ 1 ks ]
143V.1949–196322
Československá akadémia vied – Archeologický ústav. [ 10 ks ]
144V.195422
Československá akdémia vied – Kabinet pro studia řecká, římska a latinská. [ 2 ks ]
145V.194722
Československá společnost historická v Praze. [ 2 ks ]
146V.1956–196022
Československá společnost pro šíření politických a vědeckých poznatků. [ 2 ks ]
147V.196222
Československá společnost zeměpisná. [ 2 ks ]
148V.196122
Československý film, filmová tvorba a distribúcia. [ 1 ks ]
149V.14.IV.193822
Československý státní ústav historický v Praze. [ 1 ks ]
150V.1938–195722
Dekanstvo Filozofickej fakulty Slovenskej Univerzity v Bratislave. [ 10 ks ]
151V.28.XI.–5.XII.195522
Děkan Filosoficko-historickej fakulty University Karlovy v Praze. [ 2 ks ]
152V.1959–196122
Deutsche Akademie der Wissenschaften zu Berlin. [ 3 ks ]
153V.28.II.–14.V.194022
Deutsche Gesandschaft Konsulatabteilung. [ 2 ks ]
154V.1.XI.195822
Dimitrijevič, S. [ 1 ks ]
155V.1936–193722
Dobiáš, J. [ 2 ks ]
156V.27.III.195222
Družstvo sociálnej ochrany štátnych a verejných zamestancov. [ 1 ks ]
157V.194722
Eisner, J. [ 1 ks ]
158V.7.XI.195822
Einberger-Karnitsch, P. [ 1 ks ]
159V.19.XI.195822
Elkholm, G. [ 1 ks ]
160V.8.X.196022
Fagerlie, J. [ 1 ks ]
161V.5.XI.195122
Farní úřad církve československé v Hodoníne. [ 1 ks ]
162V.24.IV.195422
Feher, V. [ 1 ks ]
163V.1962–196322
Fieberovi. [ 3 ks ]
164V.20.X.195122
Fiedler, Z. [ 1 ks ]
165V.17.XII.195522
Filosoficko-historická fakulta University Karlovy. [ 1 ks ]
166V.10.VI.195722
Filozofická fakulta Univerzity Komenského. [ 1 ks ]
167V.29.IV.196322
Finančný odbor – Obvodný národný výbor. [ 1 ks ]
168V.195522
Frel, J. [ 2 ks ]
169V.s.d.22
Gosiorvoský. [ 1 ks ]
170V.1933–194022
Grol, V. [ 2 ks ]
171V.17.III.193622
Guallová, A. [ 1 ks ]
172V.7.II.195722
Gucalová, E. [ 1 ks ]
173V.1958–196022
Halačka, J. [ 4 ks ]
174V.26.XII.195822
Hatz, G. [ 1 ks ]
175V.196322
Haviar, V. [ 1 ks ]
176V.20.IV.196322
Heller. [ 1 ks ]
177V.196122
Hlinka, J. [ 1 ks ]
178V.9.III.195122
Hodál. [ 1 ks ]
179V.196322
Holečka, J. [ 1 ks ]
180V.26.XI.195822
Horák, B. [ 1 ks ]
181V.20.I.196222
Horváth, L. [ 1 ks ]
182V.196322
Institut fur Geschichte des Altertums und Altertumskunde Universitat Graz. [ 2 ks ]
183V.17.XII.195822
Institut fur Griechisch - Romische Altertumskunde. [ 1 ks ]
184V.10.XII.195822
Institut fur Ur- und Fruhgeschichte der Humboldt-Unioversitat zu Berlin. [ 1 ks ]
185V.2.X.195722
Institut J. G. Herder. [ 1 ks ]
186V.23.XI.195822
Istituto Universitario Orientale Napoli. [ 1 ks ]
187V.27.II.196122
Jansová, L. [ 1 ks ]
188V.196322
Jasenák. [ 1 ks ]
189V.1.V.193522
Kamenář, J. [ 1 ks ]
190V.1957–196222
Katedra histórie a archívnicta Filozofickej fakulty Univerzity Komenského. [ 3 ks ]
191V.1952–195822
Kern, J. H. C. [ 3 ks ]
192V.4.V.–21.VII.196122
Klodner, A. [ 3 ks ]
193V.196022
Kmeť, A. [ 3 ks ]
194V.195422
Knižnica Slovenskej univerzity v Bratislave. [ 3 ks ]
195V.23.VII.196222
Kolomanový. [ 1 ks ]
196V.7.XI.195722
Komorovský. [ 1 ks ]
197V.2.VII.193522
Krajinský úrad v Bratislave. [ 1 ks ]
198V.21.X.195022
Krasnovská. [ 1 ks ]
199V.1957–195922
Král, J. [ 3 ks ]
200V.1959–195922
Kroužek členu Numizmaticke společnosti československej. [ 4 ks ]
201V.25.X.195822
Krúžok moderných filológov v Bratislave. [ 1 ks ]
202V.s.d.22
Kudláček, J. [ 1 ks ]
203V.6.XI.196122
Kušík, M. [ 1 ks ]
204V.20.II.195822
Kyselý, K. [ 1 ks ]
205V.7.I.–15.IV.196322
La Baume, W. [ 3 ks ]
206V.29.X.195822
Landesmuseum fur Vorgeschichte. [ 1 ks ]
207V.196322
Ledvina, J. [ 1 ks ]
208V.26.XII.195822
Ledvina, Š. [ 1 ks ]
209V.7.XI.195722
Lukáč, R. [ 1 ks ]
210V.195622
Ľudový súd v Bratislave. [ 4 ks ]
211V.1954–195622
Mačura, J. [ 3 ks ]
212V.1946–196322
Mališová, A. [ 5 ks ]
213V.3.IV.195922
Marečková. [ 1 ks ]
214V.14.X.195022
Matica Slovenská. [ 1 ks ]
215V.31.X.195622
Mendel, P. [ 1 ks ]
216V.7.XI.195722
Mestké oddelenie Verejnej bezpečnosti. [ 1 ks ]
217V.19.VII.–18.XI.195722
Mestké múzeum v Bratislave. [ 3 ks ]
218V.21.I.195222
Městké museum Milevsko. [ 1 ks ]
219V.30.X.195922
Mestký dom Osvety Bratislava. [ 1 ks ]
220V.14.X.194222
Mičulová, H. [ 1 ks ]
221V.1939–195522
Ministerstvo školstva (a národnej osvety). [ 2 ks ]
222V.1954–196322
Moravské museum v Brně. [ 6 ks ]
223V.22.II.194922
Moslický, J. [ 1 ks ]
224V.4.V.195122
Muzeálna slovenská spoločnosť v Turčianskom sv. Martine. [ 1 ks ]
225V.1953–195522
Nakladatelství Československej akadémie vied. [ 7 ks ]
226V.s.d.22
Nakladatelství Svazu národného osvobození. [ 1 ks ]
227V.9.XI.194222
Nakladatelství Urbánek a spol. v Trnave. [ 1 ks ]
228V.17.XII.194222
Nábělek, V. [ 1 ks ]
229V.30.IV.194322
Napred. [ 1 ks ]
230V.1949–196322
Národní museum v Praze. [ 10 ks ]
231V.s.d22
Neurčené.
232V.3.VII.195922
Neustupný, J. [ 1 ks ]
233V.1960–196222
Nohejlová-Prátová, E. [ 2 ks ]
234V.11.IX.195722
Novotný, B. [ 1 ks ]
235V.5.VII.1951–5.VI.195322
Novotný, J. [ 2 ks ]
236V.1959–196322
Numizmatická spoločnosť československá. [ 8 ks ]
237V.12.V.195322
Obchod s klenoty, hodinami a starožitnostmi. [ 1 ks ]
238V.18.X.194722
Odložník, O. [ 1 ks ]
239V.8.VIII.–8.IX.195722
Okresné vlastivedné múzeum. [ 2 ks ]
240V.26.V.195322
Oliva, P. [ 1 ks ]
241V.1932–195423
Ondrouch, J. [ 2 ks ]
242V.6.X.–11.X.193723
Ondrouchová, C. [ 2 ks ]
243V.1938–195723
Ondrouchová, D. [ 3 ks ]
244V.195023
Ondrouchová, E. [ 1 ks ]
245V.195323
Ondrouchová, Z. [ 2 ks ]
246V.195723
Ondruš, Š. [ 1 ks ]
247V.7.I.195123
Opluštil, J. [ 1 ks ]
248V.6.IV.–18.V.195123
Orientální ústav. [ 4 ks ]
249V.1955–195823
Otto, R. H. [ 2 ks ]
250V.8.II.196323
Pavlásek, J. [ 1 ks ]
251V.194023
Paulsen, R. [ 3 ks ]
252V.15.IX.193923
Pešek, B. [ 1 ks ]
253V.17.X.193923
Piešťanská muzeálna spoločnosť. [ 1 ks ]
254V.196323
Pišútová, T. [ 1 ks ]
255V.196323
Plocha, V. [ 1 ks ]
256V.195323
Podunajské múzeum v Komárne. [ 1 ks ]
257V.13.II.–19.IV.194023
Polaschek, E. [ 2 ks ]
258V.14.VI.194523
Povereníctvo Slovenskej národnej rady. [ 1 ks ]
259V.1947–195723
Povereníctvo školstva a kultúry (osvety). [ 2 ks ]
260V.1949–195023
Povereníctvo školstva, vied a umení. [ 2 ks ]
261V.25.VII.–29.VII.195723
Predsedníctvo SAV. [ 3 ks ]
262V.28.V.195923
Predsedníctvo Slovenskej historickej spoločnosti. [ 1 ks ]
263V.21.XII.196223
Prokešovi. [ 1 ks ]
264V.1952–196323
Rada starších náboženských obcí cirkvi československej v Bratislave. [ 2 ks ]
265V.195923
Radoměrský, P. [ 2 ks ]
266V.10.XII.195623
Redakce časopisu „Lidová demokrace“. [ 1 ks ]
267V.25.X.194123
Redakce Českého časopisu historického. [ 1 ks ]
268V.1948–195923
Rektorát Slovenskej univerzity v Bratislave. [ 6 ks ]
269V.19.XII.196023
Rímsko-katolický farní úrad. [ 1 ks ]
270V.9.VI.196223
Sejbal, J. [ 1 ks ]
271V.2.III.194023
Seminar fur Ur- und Fruhgeschichte der Universitat Erlaugen. [ 1 ks ]
272V.195523
Schelling, P. [ 1 ks ]
273V.13.V.196023
Schmidllová, M. [ 1 ks ]
274V.1951–196323
Skutil, J. [ 13 ks ]
275V.8.III.194923
Skúšobná komisia pri Pedagogickej fakulte Slovenskej univerzity. [ 1 ks ]
276V.1953–195923
Slovenská akadémia vied – Historický ústav. [ 9 ks ]
277V.1961–196223
Slovenská akadémie vied – Numizmatická komisia. [ 2 ks ]
278V.1955–196423
Slovenská akadémie vied – Vydavateľstvo. [ 35 ks ]
279V.17.III.195523
Slovenská akadémie viued – Úrad predsedníctva SAV. [ 1 ks ]
280V.1954–196323
Slovenská archeologická spoločnosť. [ 26 ks ]
281V.1953–196023
Slovenské múzeum v Bratislave. [ 8 ks ]
282V.28.III.1953–27.XII.195423
Slovenské národné múzeum v Turčianskom sv. Martine. [ 5 ks ]
283V.18.II.195823
Slovesnké vydavateľstvo krásnej literatúry. [ 1 ks ]
284V.28.IX.–2.X.196223
Slovenský literárny fond. [ 2 ks ]
285V.18.IX.194023
Slovenský rozhlas. [ 1 ks ]
286V.5.XII.195723
Slovesnký výbor – odborového zväzu zamestnancov školstva a vedeckých ústavov. [ 1 ks ]
287V.14.I.195923
Slovenský úrad sociálneho zabezpečenia. [ 1 ks ]
288V.1956–196323
Slovenský zemepisný úrad pri SAV. [ 3 ks ]
289V.7.XI.195723
Slovinský. [ 1 ks, ]
290V.4.V.–13.VI.195123
Smištíkový, Z. [ 2 ks ]
291V.29.X.195823
Spink and son, Ltd. [ 1 ks ]
292V.12.VI.–8.X.195523
Spoločensko-vedná sekcia SAV. [ 2 ks ]
293V.3.IV.193323
Spoločnosť slovenského vlastivedného múzea v Bratislave. [ 1 ks ]
294V.5.XI.195223
Správa Slovenskej akadémie vied. [ 3 ks ]
295V.s.d.23
Stahlíková, V. [ 1 ks ]
296V.1950–195123
Svoboda, B. [ 2 ks ]
297V.196323
Šebestová, R. [ 1 ks ]
298V.1.III.196223
Šimek, P. [ 1 ks ]
299V.2.IV.195923
Šimončič, J. [ 1 ks ]
300V.7.XI.195723
Šmogrovič, J. [ 1 ks ]
301V.12.X.195323
Štátna poisťovňa. [ 2 ks ]
302V.22.IX.195623
Štátny hrad múzeum Oravský Podzámok. [ 1 ks ]
303V.3.VI.195023
Štátnz pedagogický ústav. [ 1 ks ]
304V.24.VI.193623
Štátny referát na ochranu pamiatok na Slovensku. [ 1 ks ]
305V.14.I.195923
Šváb, A. [ 1 ks ]
306V.29.III.195923
Švidernochová, V. [ 1 ks ]
307V.s.d.23
Tahol, B. [ 1 ks ]
308V.22.VI.195223
Tatranské múzeum v Poprade. [ 1 ks ]
309V.29.X.195823
Thomas, B. [ 1 ks ]
310V.17.III.1956–19.IV.195723
Točík, A. [ 2 ks ]
311V.22.IV.195423
Tvar – vydavateľstvo. [ 1 ks ]
312V.1.VI.195923
Turecký, R. [ 1 ks ]
313V.7.IX.195423
Valdemanová, G. [ 1 ks ]
314V.27.VI.193923
Valjavec, F. [ 1 ks ]
315V.7.XI.195723
Valšík, J. [ 1 ks ]
316V.8.IX.195423
Vantuch, A. [ 1 ks ]
317V.20.IV.195923
Válek, F. [ 1 ks ]
318V.196223
Vi Congreso internazionale delle scienze preistoriche e protohistoriche. [ 1 ks ]
319V.12.I.–11.III.196023
Vlastivedný ústav mesta Bratislavy. [ 2 ks ]
320V.14.I.196023
Vodní stavby. [ 1 ks ]
321V.30.XII.195823
Výbor pre štátne ceny K. Gottwalda. [ 1 ks ]
322V.20.III.195123
Umelecká a vedecká rada. [ 1 ks ]
323V.196323
Umělecko historické museum v Kroměříži. [ 1 ks ]
324V.18.VII.195723
Univerzita Komenského – Archeologický seminár. [ 1 ks ]
325V.15.V.196123
University of London, Institute of Archeoloy. [ 2 ks ]
326V.s.d.23
Univerzitná knižnica v Bratislave. [ 1 ks ]
327V.3.XI.195823
Urban, R. [ 1 ks ]
328V.25.X.–28.X.195423
Ústav a seminář pre prehistorii a protohistorii. [ 2 ks ]
329V.15.IV.195523
Ústav a výskum rúd. [ 1 ks ]
330V.26.V.195323
Ústav architektúry a územního plánovaní. [ 1 ks ]
331V.1951–195723
Ústredný národný výbor Bratislava. [ 2 ks ]
332V.17.VIII.195023
Ústredný výbor  ksS. [ 1 ks ]
333V.195823
Závodný výbor ROH. [ 1 ks ]
334V.2.II.195623
Zemepisný ústav SAV. [ 1 ks ]
335V.18.VII.196023
Zemplínske vlastivedné múzeum. [ 1 ks ]
336V.s.d.23
Zoznam adresátov.
337V.3.XI.195823
Wahle, E. [ 1 ks ]
338V.5.III.194023
Willvonseden, K. [ 1 ks ]