Logo ÚA SAVLogo SAV
ÚA SAV »
Informácie o fondeÚvod k inventáru
Inventár
SignatúraČasový rozsahškatuľa
Popis IJ

106IV.s.d.21
Preukážky na jazdu po železnici pre deti.
107IV.s.d.21
Vizitka Vojtěcha Ondroucha.
108IV.s.d.21
Vyplnený dotazník – len odpovede v nemeckom jazyku.
109IV.s.d.21
Dotazník – priebeh zamestaní od 18. roku.
110IV.s.d.21
Dotazník pre SAV o doterajšej praxy.
111IV.191821
Úmrtny list Jána Kalousa – z čias pôsobenia vo funkcii farára.
112IV.193521
Sporiteľská knižka.
113IV.1931–196021
Publikačná činnosť V. Ondroucha.
114IV.194021
Prehlásenie o dedičnom diele v prospech brata (byt v Prostějove).
115IV.194421
Poistka Tatra – proti škodám.
116IV.194721
Prihláška – Poverenníctvo SR NR pre pôdohospodársku a pozemkovú reformu.
117IV.194921
Prihláška do KSS.
118IV.194921
Promočná reč V. Ondroucha.
119IV.195721
Žiadosť o pripustenie k obhajobe dizertačnej práce.
120IV.1957–196021
Výskumno-vedecký plán na roky 1957 a 1958–1960.
121IV.1951–196221
Potvrdenia o prevzatí materiálov.
122IV.196121
Členský preukaz Slovenskej národopisnej spoločnosti pri SAV v Bratislave.
123IV.196121
K 70. výročiu V. Ondroucha.
124IV.s.d.21
Osvedčenie prof. V. Ondroucha vo vedúcom združení členov NSČ v Bratislave.
125IV.s.d.21
Osvedčenie V. Ondroucha od doc. Kaplana.
126IV.s.d.21
O vedeckej publikačnej činnosti V. Ondroucha.
127IV.s.d.21
Proces vylúčenia prof. V. Ondroucha.
128IV.s.d.21
Životopis V. Ondroucha.