Logo ÚA SAVLogo SAV
ÚA SAV »
Informácie o fondeÚvod k inventáru
Inventár
SignatúraČasový rozsahškatuľa
Popis IJ

57I.C194015
Posudok o limes Romanus na Slovensku.
58I.C1945–194615
Posudok o práci – K výkladu Ammianovej správy o pobyte cisára Valentína.
59I.C195615
Posudok o vedeckej práci Dr. Jiřího Frela.
60I.C195615
Posudok o vedeckej práci Dr. Oldricha Pelikána.
61I.C195915
Posudok o štúdii Dr. Jozefa Kudláčka.
62I.C196115
Posudky na prácu Krandžalova.
63I.Cs.d.15
Posudok o dizertačnej práci p. F. Smištíka.