Logo ÚA SAVLogo SAV
ÚA SAV »
Informácie o fondeÚvod k inventáru
Inventár
SignatúraČasový rozsahškatuľa
Popis IJ

1I.A1s.d.1
Boiohaemum a Slovensko za doby Galskej.
2I.A1s.d.1
Boiohaemum staroveké a stredoveké – nové výsledky.
3I.A1s.d.1
Boiohaemum staroveké – predslovanské. [ 4x ]
4I.A1s.d.1
Aktuálne problémy Boiohaemea.
5I.A1s.d.1
Boiohaemum – stredoveké slovanské.
6I.A1s.d.1
Stredoveko slovanské Boiohaemum – prednáška na zjazde Geografov v Opave.
7I.A1s.d.1
Boiohaemum stredoveké – českoslovanské (venované k 70. narodeninám F. Wolfa).
8I.A1s.d.2
Z histórie hercynských a panónskych Bójov.