Logo ÚA SAVLogo SAV
ÚA SAV »
Informácie o fondeÚvod k inventáru
Inventár
SignatúraČasový rozsahškatuľa
Popis IJ

32I.A10s.d.3
Vznik a vývin Československa.
33I.A10s.d.3
Národopis severného Zadunnajska.
34I.A10s.d.4
Najstarší vývoj našich zemí – Vývoj Zadunajska.
35I.A10s.d.4
K počátkum evropské a československé protohistorie.
36I.A10s.d.4
Historické predpoklady limitného výskumu v Československu.