Logo ÚA SAVLogo SAV
ÚA SAV »
Informácie o fondeÚvod k inventáru
Inventár
SignatúraČasový rozsahškatuľa
Popis IJ

81II.A2s.d.21
Služba učiteľská a iné pre služobné pomery dôležité udalosti.
82II.A2s.d.21
Prihlasovacie lístky na predmety profesora V. Ondroucha.
83II.A2s.d.21
Zoznam tém na prenášky – zo slovenských dejín, z gréckych dejín a rímskych dejín.
84II.A2s.d.21
Písomná skúška.
85II.A2s.d.21
Seminárne práce študentov.
86II.A2s.d.21
Známky z predmetov – skúška Starovek.
87II.A2s.d.21
Vyžiadané posudky o PhDr. Húščavovi a PhDr. Varsikovi.
88II.A21934–193921
Správa o prednáškach na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v rokoch 1934–1939.
89II.A21940–194121
Prezenčné listiny o návšteve prednášok v zimnom semestri v školskom roku 1940/41.
90II.A2194621
Anketa vo veci rozdelenia študentských štipendií.
91II.A21949–195021
Zoznam prednášok na školský rok 1949/50 z Pedagogickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave.
92II.A2195021
Obežník – návrh na honoráre.