Logo ÚA SAVLogo SAV
ÚA SAV »
Informácie o fondeÚvod k inventáru
Inventár
SignatúraČasový rozsahškatuľa
Popis IJ

43I.B319588
Keltské mince typu Biatec – Nálezy veľkých strieborných mincí; Posudok na prácu od D. Lehotskej a J. Kudláčka.
44I.B319589
Keltské mince typu Biatec – nemecký, francúzsky a anglický text, nálezy a text pre cudzojazyčné vydanie. [ 3x ]