Logo ÚA SAVLogo SAV
ÚA SAV »
Informácie o fondeÚvod k inventáru
Inventár
SignatúraČasový rozsahškatuľa
Popis IJ

49I.B7193312
Hrobové nálezy z doby rímskej a národopisný náčrt Slovenska v dobe rímskej.
50I.B7194112
Rímske staviská v Stupave – nálezy; rozhovor o dôležitosti tohto objavu na Slovensku o vykopávkach rímskeho tábora v Stupave.
51I.B71943–194512
Dunajské predmostie Bratislavy v dobe rímskej: rímska stanica Gerulata; Mince Biatec.
52I.B7196012
Kráľovstvo Vanniovo.
53I.B71955, 195713
Bohaté hroby z doby rímskej na Slovensku.