Logo ÚA SAVLogo SAV
ÚA SAV »
Informácie o fondeÚvod k inventáru
Inventár
SignatúraČasový rozsahškatuľa
Popis IJ

99III.A193621
Organizovanie členskej základne.
100III.A193621
Komisia limes Romanus – novinový výtlačok.
101III.A193621
O vzniku Komisie limes Romanus.
102III.A193621
Komise pro výzkum římskeho limitu Čechy a Morava.
103III.A1936–193721
Pozvánky na schôdzky Komisie limes Romanus.
104III.A1936–193721
Zápisnice zo stretnutia Komisie limes Romanus.