Logo ÚA SAVLogo SAV
ÚA SAV » Fondy » Fondy právnych predchodcov » Umelecká a vedecká rada
Informácie o fondeÚvod k inventáru
Inventár
Názov fondu:Umelecká a vedecká rada
Skrátený názov fondu:UVR
Evidenčné číslo:
Pôvodca:
Klasifikačná schéma:
Pomôcka:inventár
Časový rozsah:1945–1951
Rozsah:28 kr. + 4 knihy
Počet inventárnych jednotiek:217
Spracovateľ:Kamencová, Lýdia
Zostavovateľ pomôcky:
Schvaľovateľ:
Rok spracovania:1970
Stav k:23.X.2017
Príbuzné fondy: